ประธานรัฐสภาร่วมประชุมสุดยอดประธานรัฐสภากลุ่มประเทศ G20 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ณ กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ร่วมประชุมและกล่าวถ้อยแถลงนำต่อที่ประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาของกลุ่มประเทศ G20 ในหัวข้อ "รัฐสภาที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง" มีใจความสำคัญว่า ประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ นั้นอาจมีความแตกต่างในเชิงโครงสร้างและและกระบวนการ แต่หัวใจสำคัญ คือ อำนาจของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน รัฐสภาที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ทุกคนในสังคมเท่าเทียมกันและสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขและเยียวยาปัญหาของสังคมผ่านการมีส่วนร่วม ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง คือ การรัฐประหาร การคอร์รัปชัน ธุรกิจการเมือง และการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ได้อย่างไม่เสมอภาค นอกจากนั้น การที่มีกฎหมายที่ดีนั้นยังไม่เพียงพอ แต่จำเป็นต้องอาศัยคนดีเข้ามาบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติด้วย

ในขณะเดียวกัน การเลือกตั้งโดยเพียงลำพังก็ไม่ใช่หลักประกันความก้าวหน้าในการพัฒนาประชาธิปไตย หากแต่จำเป็นต้องมีกระบวนการเลือกตั้งที่เสรีและสุจริตโดยที่ประชาชนและผู้ที่อยู่ในอำนาจจะต้องใช้สิทธิเสรีภาพเหล่านั้นบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และหลักนิติธรรม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐสภาจะมีบทบาทสำคัญในโลกภายหลังยุคโควิค-19 ที่จะช่วยผ่อนคลายกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิส่วนบุคคล เพื่อบรรลุการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนโดยที่ประชาชนจะมีความเข้มแข็งด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันประธานรัฐสภาและคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอด P20 การพบหารือทวิภาคีกับประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหราชอาณาจักร เพื่อหารือร่วมกันถึงความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะการร้องขอให้รัฐสภาสหราชอาณาจักรประสานไปยังรัฐบาลให้ดูแลสวัสดิภาพของชาวไทยและชาวเอเชีย จากเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายในปีที่แล้ว เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ชวน' ลั่นช่วย ปชป. ตระเวนหาเสียงทั่วประเทศ เน้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่ยุ่งเขตเลือกตั้ง

นายชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึง สถานการณ์การเลือกตั้งครั้งถัดไป ว่า จะยังมีสิ่งแปลกปลอมและเรื่องเงินเข้ามาเป็นปัจจัยต่อการเลือกตั้งอย่างมาก ดังนั้นจะพูดว่าเป็นการเลือกตั้งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คงยังไม่ได้

'ประธานชวน' สรุปผลงาน 4 ปี สภาผู้แทนฯชุดที่ 25 เป็นไปด้วยดี สะดุดแค่ช่วงท้าย

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในรายการมองรัฐสภาผ่านทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ถึงภาพรวมผลงาน 4 ปีของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ว่า สภาฯชุดนี้มีการประชุมครบทั้ง 8 สมัย คือวันสุดท้ายวันที่ 28 ก.พ. และครบวาระ 4 ปี

'ชุมพล' รับหน้าชื่นเป็นคนที่ 'ประธานชวน' พูดถึงเรื่อง 200 ล้านซื้อยกจังหวัด

'ชุมพล' ยอมรับเป็นคนที่ 'ชวน' ระบุถึงถูกซื้อ 200 ล้านยกจังหวัด แต่ปฏิเสธเล่นการเมืองมาไม่เคยรับเงินสักบาท มีแต่เสียเงิน ย้ำเคารพเหมือนพ่อ-พี่ ไม่กล้าเข้าไปลาด้วยตัวเอง ต้องใช้วิธีเขียนจดหมายลา