คาราบาวกรุ๊ป ได้รับเลือกติด “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 เป็นปีแรก

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 โดยมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 170 บริษัท จากทั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม โดย คาราบาวกรุ๊ป ติดกลุ่มหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีแรก ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ARGO)

การคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกรอบในมิติด้านเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านแบบสอบถามที่จัดทำขึ้น และทำการคัดเลือกบริษัทที่ผ่านเกณฑ์เพื่อประกาศเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทที่ผ่านการประเมินเล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รวมทัังสร้างคุณค่าร่วมในเชิงเศรษฐกิจ

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ติดในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปัจจุบันแนวคิดในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ไม่ได้พิจารณาการทำกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มองว่าการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความยั่งยืนนั้น คือการสร้างคุณค่าในระยะยาวโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมในวงกว้าง”

“การได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ป ถือป็นอีกหมุดหมายความสำเร็จที่สำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียในการพิจาณาลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน Environment, Social, Governance (ESG) มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” นายเสถียร กล่าว

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ มาจากการเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรวม 12 หมวด เช่น ความเสี่ยงจากการใช้น้ำ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม) หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตามรอบการประกาศผลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน โดยการประเมินนั้นดำเนินการโดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ สามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืนได้ที่ www.setsustainability.com

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คาราบาวกรุ๊ปได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2564 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามเลขใบรับรองเลขที่ TGO CFO FY22-152 ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในช่องทางสาธารณะและมีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทวนสอบ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมร่วมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

IRPC คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor” จากเวที “SET Awards 2022” และได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” 8 ปีซ้อน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2565 “รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor)”

ไทยออยล์ครองอันดับ ‘หุ้นยั่งยืน’ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 กลุ่มทรัพยากร ที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 4

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน

ACE ปลื้มติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ในฐานะโรงไฟฟ้าชีวมวลรายแรกของไทย

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย

“CKPower” ติดรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมกำหนดกลยุทธ์ร่วมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งคาร์บอนเป็นศูนย์

ในปี 2564 แม้ทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือชะลอการดำเนินธุรกิจลง