เลขานุการ รมว.อว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ชื่นชมนักวิจัยค้นพบ “เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009”

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อม น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัด อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่หมู่บ้านแสงวิมาน อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 ประกอบด้วย กลุ่มส้มโอทับทิมสยาม กลุ่มทุเรียนหมอนทอง กลุ่มนาข้าว และกลุ่มไร่พริก (P7.1-64) ของบริษัทวลัยไบโอคอนโทรล จำกัด ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพภายใต้โปรแกรมบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย (UBI-64 และ P5-65) ซึ่งขออนุญาตใช้สิทธิในการผลิตและจำหน่ายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009

เมื่อมาถึง รศ.ดร.วาริน อินทนา นักวิจัยด้านโรคพืช ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) ได้นำเสนอผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 ว่า ปัญหาของเกษตรกรคือขาดความยั่งยืนและความมั่นคง ตนจึงได้สร้างนวัตกรรมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและการทำลายจากแมลงได้ถึง 31 โรค และมีความปลอดภัยเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมี โดยถ่ายทอดให้เกษตรกรที่หมู่บ้านแสงวิมาน อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มโอ พันธุ์ทับทิมสยาม ของ อ.ปากพนัง ซึ่งเดิมได้รับผลกระทบจากโรคพืชในส้มโอ ทำให้ต้นส้มโอยืนตายและผลไม่ได้มาตรฐาน พร้อมกับเข้าไปสร้างศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ค้นพบโดย มวล. จนสามารถทำให้ปัจจุบันสวนส้มโอทับทิมสยามแสงวิมานได้ผลผลิตจากเดิม 1,500-2,000 ลูก/ไร่/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ลูก/ไร่/ปี ที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมี ได้ 30,000 บาท/ไร่/ปี และมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่ 1.47 ล้านบาท/ปี เป็น 2.94 ล้านบาท/ปี หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 100% จากพื้นที่เพาะปลูกขนาด 14 ไร่

รศ.ดร.วาริน กล่าวต่อว่า ต่อมาได้จดทะเบียนบริษัทเพื่อรับอนุญาตใช้สิทธิจาก มวล. เป็นผู้จำหน่ายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 อย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ห้องบ่มเพาะผู้ประกอบการ โซน บี อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. โดยปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ 6.1 ล้านบาท/ปี และขณะนี้มีลูกค้าจาก 5 ประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนาม เป็นต้น ให้ความสนใจเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009

ด้านนายอิมรอน แสงวิมาน เจ้าของสวนส้มโอทับทิมสยามแสงวิมาน กล่าวว่า โชคดีที่ได้เจอนักวิจัยของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มวล. ที่มาช่วยพลิกชีวิต จากที่เคยประสบปัญหาจากแมลงศัตรูพืช ปกติส้มโอจะใช้เวลาในการออกผลผลิตระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า NST-009 ช่วยได้และไม่มีสารเคมีเจือปนในผลผลิตเลย

จากนั้น ดร.ดนุช กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และ อว. มีหน้าที่เอาองค์ความรู้จากนักวิจัยไปแก้ปัญหาให้เกษตรกร เพื่อทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และผลงานที่ทำกับสวนส้มโอแห่งนี้ก็ชัดเจนว่า งานวิจัยไม่เพียงแต่จะแก้ปัญหาแต่ยังเพิ่มรายได้และลดการใช้สารเคมีตามนโยบายเศรษฐกิจบีซีจีของ อว. ตนขอชื่นชมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ว่าเป็นโซ่ข้อกลางในการประสานนักวิจัยให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อว.ยิ้มปีงบประมาณ 2567 กวาดงบกว่า 1.46 แสนล้าน!

อว.ปลื้ม ครม.อนุมัติงบประมาณปี 2567 รวมกว่า 1.46 แสนล้านบาท ฟุ้งพร้อมตอบโจทย์ประเทศทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนากำลังคน

กระทรวง อว. นำมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและทุกหน่วยงานในสังกัด 200 แห่ง กว่า 20,000 คน พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล “พระองค์ภา”

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 08.00 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

วว. เตรียมฉลองครบรอบ 60 ปี ด้วยบทพิสูจน์ความสำเร็จ เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตยั่งยืน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวง อว.แจ้งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารกระทรวง อว. อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) มหาวิทยาลัยเอกชนจากทั่วประเทศ

อพวช. จัด คาราวานวิทยาศาสตร์ ชวนเยาวชนมาร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เลขานุการ รมว.อว.หนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง เป็น HUB เครื่องสำอางและสมุนไพร แข่งกับเกาหลีและญี่ปุ่น ชี้

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการ อว. และ น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์