นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 89 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 90 ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างความสุขในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย .

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 89 ปี พร้อมด้วย นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ กรมท่าอากาศยาน
.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งให้มีความครอบคลุมทุกมิติการเดินทาง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน กระทรวงคมนาคมได้รับนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนเพื่อนำพาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมอบหมายให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย พัฒนาท่าอากาศยานที่มีอยู่ทั้งหมด 29 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นโครงข่ายการบินและเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวในภาพรวม กระทรวงคมนาคมมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ การอำนวยความสะดวก การสร้างความมั่นใจในการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด และนำพาให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดหมายสำคัญในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทย. ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานในการกำกับดูแล ทั้งการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ การริเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน หรือ MRO เพื่อรองรับอากาศยานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจ New S-Curve ของประเทศไทย การพัฒนาท่าอากาศยานเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งสินค้าในภูมิภาค และการบูรณาการท่าอากาศยานส่วนภูมิภาคร่วมกับแผนแม่บท MR-MAP เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่ง ล้อ ราง อากาศ อย่างสมบูรณ์
.
สำหรับก้าวต่อไปของ ทย. คือ การยกระดับไปสู่องค์กรที่มีความทันสมัย เทียบเท่าท่าอากาศยานขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและความปลอดภัยของระบบการบิน รวมถึงการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการบินให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้เทียบเท่าระดับสากลต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ศักดิ์สยาม" เป็นประธานพิธีเปิดให้บริการเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 38 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสาย 48 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา - ท่าช้าง เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเป็นมิตรสิ่งเเสดงล้อม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดให้บริการ เดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 38 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

'อนุทิน' ไม่ปิดช่องจับขั้วตั้ง รบ. ลั่นหาก ภท. มาอันดับ 1 พร้อมเป็นนายกฯ

‘อนุทิน ‘พร้อมเป็นนายกฯ หากภูมิใจไทยได้ ส.ส.อันดับ 1 ลั่น กลัวประชาชนมากกว่าส.ว. -​ ขอบคุณ ‘วันชัย’จับขั้วให้ แต่อนาคตการเมืองขอเลือกเอง

“ศักดิ์สยาม” รุก 3 จังหวัด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร เปิดตัว 10 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ตอกเสาเข็ม “ภูมิใจไทย” ขยายฐานสีน้ำเงินใน ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค.2566 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เดินทางลงพื้นที่ในกิจกรรมประชุมชี้แจงนโยบายพรรคภูมิใจไทย

ระวังผิด ม.185 ! 'ศุภชัย' เตือน 'ก้าวไกล' ขวางย้าย 'หมอสุภัทร' ขอให้อ่านกฎหมายก่อน

จากกรณีที่พรรคก้าวไกล ออกแถลงการณ์ คัดค้านการโยกย้ายหมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และประธานชมรมแพทย์ชนบท

THAILAND SOFT POWER ! ควันหลงประชุม WORLD ECONOMIC FORUM “ต่างชาติ” ยกระบบ สธ.ไทย สุดแกร่ง เป็นจุดแข็ง ดึงดูดการลงทุน

26 มกราคม 2566 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี