MEA จัดเต็มความมั่นคงระบบไฟฟ้าเสริมการท่องเที่ยวอุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลาน-ถนนมหาราช

ตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณรอบ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เสริมประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุโมงค์ลอดถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช โดยการจัดทำระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแรงดันต่ำ และแรงดันกลาง เพื่อสร้างความมั่นคงและเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของพื้นที่ดังกล่าวที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมาก รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Auto Transfer Switch เพื่อสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้มีความต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุขัดข้องจากระบบสายป้อนไฟฟ้าจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งได้ ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์โดยรอบสถานที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

สำหรับโครงการอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช ประกอบด้วย

- อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณจุดตัดถนนหน้าพระธาตุกับถนนหน้าพระลานระยะทาง 96 เมตร มีพื้นที่รวม 6,285 ตารางเมตร (เปิดใช้งานแล้ว)

- อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เป็นทางเดินลอดชั้นใต้ดินระยะทาง 90 เมตร มีพื้นที่รวม 1,043 ตารางเมตร (เปิดใช้งานแล้ว)

- อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาหน้าพระลาน ระยะทาง 37 เมตร มีพื้นที่รวม 390 ตารางเมตร (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

MEA เตรียมพร้อมรับมือคนไทยใช้ไฟฟ้าสูงสุดหน้าร้อนนี้

MEAคาดร้อนนี้ยอดความต้องการใช้ไฟฟ้าแตะ 9,282 เมกะวัตต์ และมีแนวโน้มหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่ม 0.2% ประกาศความพร้อมรับมือการใช้ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีและระบบศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า

สะเทือนแคนดิเดตนายกฯพท. กทม.สั่ง 'แสนสิริ' รื้อด่านไม่พอ ต้องชดใช้ผู้ที่จ่ายเงินมาก่อนหน้านี้

'ถาวร' ชี้ กทม.สั่ง 'แสนสิริ' รื้อด่านอย่างเดียวไม่พอ จะต้องชดใช้ผู้ที่ต้องจ่ายเงินมาก่อนหน้านี้ หรือ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน