กรมพัฒน์ฯ จัดงานครบรอบ 100 ปี เปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุด ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ และ DBD DataWarehouse+ รูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจและประชาชน

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานครบรอบ 100 ปี ขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนทุกภารกิจ ทำให้การปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จด้วยดีและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน โอกาสนี้ ฤกษ์ดีเปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจและประชาชน 1) ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด 2) DBD DataWarehouse+ รูปแบบใหม่ กรมจะมุ่งมั่นพัฒนางานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ยกระดับประสิทธิภาพฐานข้อมูลธุรกิจให้เป็น Big Data เพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไทย พร้อมมุ่งสู่การเป็น Digital Government อย่างเต็มรูปแบบ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 100 ปี ว่า “วันนี้ (วันที่ 16 มกราคม 2566) กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอายุครบรอบ 100 ปี เป็นการก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วยความแข็งแกร่ง พร้อมพัฒนางานทุกด้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจและประชาชน โอกาสนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานสอดประสาน บูรณาการการทำงาน และให้การสนับสนุนทุกภารกิจด้วยดีเสมอมา ตลอดจนภาคประชาชนที่ให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ นำมาซึ่งการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกรมประสบความสำเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน กรมพร้อมตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่นคง ขณะที่ภาคประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด ผลลัพธ์สำคัญ คือ สร้างประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนคนไทยทุกคน และประเทศชาติมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน

สำหรับไฮไลท์ของงานในวันนี้ คือ การเปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย 1) ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited) ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการให้บริการจดทะเบียนทุกประเภทของบริษัทมหาชนจำกัด และการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาทิ การขึ้นทะเบียนและการต่ออายุของผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับนายทะเบียน เป็นต้น

2) DBD DataWarehouse+ รูปแบบใหม่ ได้พัฒนาการใช้งานระบบและออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ถึงเบื้องหลังพฤติกรรมผู้ใช้งานผ่านระบบ Google Analytics ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และการทำแบบสอบถามจากผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาฟังก์ชันแชทบอทที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึง มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น ทะเบียนเป็นผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าของกรมการค้าต่างประเทศ ข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าวของกรมการค้าภายใน ใบอนุญาต/การจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต เช่น ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและรอบด้านมากขึ้น

ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลและแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน Smart phone ตอบโจทย์การค้นหาข้อมูลนิติบุคคล ตามแนวคิด Open Data ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ง่าย โดยสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจและตัดสินใจลงทุน เสมือนมีผู้ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสทางธุรกิจอย่างครบวงจร

ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมสนับสนุนกว่า 50 คูหา ประกอบด้วย แฟรนไชส์ ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ MOC Biz Club ผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai SELECT ร้านค้าส่งค้าปลีก รวมถึง คูหาจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ อาทิ สภาวิชาชีพบัญชีฯ Lazada นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาและซึมซับประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตลอดจนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและข้าราชการแต่ละยุคสมัยในการพัฒนาการให้บริการเพื่อภาคธุรกิจและประชาชน

และร่วมจัดงานครบรอบ 100 ปีอย่างต่อเนื่อง วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 04.00 - 10.00 น. กรมจะจัดงาน ‘เดิน-วิ่ง DBD RUN 2023’ เส้นทาง กระทรวงพาณิชย์ - สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ โดยเปิดรับสมัคร 2 ประเภท คือ ประเภทฟันรัน 5.3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) และประเภทมินิมาราธอน 13 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 700 บาท) VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท) สามารถสมัครเข้าร่วมงานฯ ได้จนถึงวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: DBD Run 2023

สำหรับนักวิ่งที่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะได้รับอุปกรณ์เป็นชุด Race Kit และของที่ระลึก ดังนี้ เสื้อกีฬา (Umbro) หมายเลขวิ่ง (BIB) และ Code ส่วนลดพิเศษ จาก Lazada มูลค่า 120 บาท โดยนักวิ่งที่แจ้งความประสงค์จะขอรับ Race Kit ด้วยตนเองสามารถมารับได้ 3 วัน คือ วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์ อาคารสวัสดิการ 2 กระทรวงพาณิชย์ และ วันที่ 20 - 21 มกราคม 2566 ณ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และในงานนี้ นักวิ่งทุกคนจะได้รับประกันอุบัติเหตุด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ปลื้มต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้น 305% สะท้อนความเชื่อมั่น

นายกฯ ปลื้มต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้น 305% ใน 2 เดือนแรกของปี 2566 เงินลงทุนรวม 26,756 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในไทย ย้ำความสำเร็จนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล

กรมพัฒน์ฯ จับมือพันธมิตรอีคอมเมิร์ซตลาดออนไลน์โปรโมตสินค้าชุมชน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดแคมเปญ Seasonal Campaign ภายใต้ชื่อ “Summer ช็อปของไทย ใช้ของชุมชน” ร่วมกับพันธมิตรแพลตฟอร์มออนไลน์และธุรกิจขนส่งสินค้าได้แก่ Shopee Lazada Shippop และ Ninjavan แจกโค้ดมอบส่วนลดสินค้าและหั่นราคาค่าขนส่ง เพื่อผู้บริโภคเปิดกระเป๋าช็อปสินค้าชุมชนคุณภาพดี ด่วน!! จัดโปรโมชั่นพิเศษแบบจุใจ 8 วันเต็ม เริ่ม 24-31 มีนาคม 2566

2 เดือนแรกของปี 66 ต่างชาติขนเงินลงทุน 2.6 หมื่นล้านโต 305% จีนนำเบอร์หนึ่ง

2 เดือนแรกปี ‘66 ต่างชาติลงทุนในไทย 26,756 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 305 % จีนเบียดขึ้นแท่นลงทุนอันดับหนึ่ง 10,987 ล้านบาท ตามด้วย ญี่ปุ่น 8,545 ล้านบาท และสิงคโปร์ 3,090 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 1,651 คน

พาณิชย์แจง 'ซามาเนีย พลาซ่า' เป็นบริษัทคนไทย ไม่ใช่ของทุนจีนมายึดตลาดค้าส่ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้แจงข่าวข้อสงสัย “ซามาเนีย พลาซ่า” ศูนย์ค้าส่งและกระจายสินค้าราคาถูกจากจีน ยันเป็นบริษัทคนไทย สามารถทำธุรกิจได้ปกติ ไม่ต้องขออนุญาต พร้อมย้ำในการพิจารณาให้คนต่างด้าวเข้ามาลงทุนในไทย ยึดหลักกฎหมาย และประโยชน์ของประเทศ

ไอคอนสยาม จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกลุ่มผู้ประกอบการฟู้ดทรัค จัดมหกรรมฟู้ดทรัค ‘ช็อป ชิม เพลิน เดินชิลล์ Food Trucks & SME’

ชาวฝั่งธนเตรียมท้องให้พร้อม ไอคอนสยาม จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกลุ่มผู้ประกอบการฟู้ดทรัค จัดงาน ‘ช็อป ชิม เพลิน เดินชิลล์ Food Truck & SME’ มหกรรมฟู้ดทรัคที่น่าเดินที่สุดแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนบุรี

นายกฯ พอใจสัญญาณการลงทุนสดใส ปี 65 ยอดพุ่งทั้งธุรกิจตั้งใหม่ 76,488 ราย

นายกฯ พอใจสัญญาณการลงทุนสดใส ปี 65 ยอดพุ่งทั้งธุรกิจตั้งใหม่ 76,488 ราย มูลค่าธุรกิจ 4.29 แสนล้าน ขณะบีโอไอออกบัตรส่งเสริม 1,490 โครงการ จ่อลงทุน 4.89 แสนล้าน มั่นใจส่งผลบวกการจ้างงานหนุนรายได้ประชาชนระยะยาว