รมว.สุชาติ พบปะ อสร พร้อมส่ง ปลัดฯ มอบประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญกำลังใจอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊าดีเด่น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะเยี่ยมเยียนอาสาสมัครแรงงานต่างประเทศพร้อมมอบหมายให้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าดีเด่น พร้อมพบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊าที่มาร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางสาวปาริชาติ ประไพนพ กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊า ร่วมด้วย ณ โรงแรม Wynn Palace เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

นายสุชาติ ชมกลิ่น กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ฝากความห่วงใยและให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศทุกคน ที่ได้ปฏิบัติงานในการประสานดูแลความช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง และความปลอดภัยในการทำงาน จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ในวันนี้ผมและคณะได้มาพบปะกับทุกท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการช่วยเหลืองานกระทรวงแรงงาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ถือเป็นงานจิตอาสาอย่างแท้จริง ผมขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นทุกท่าน รวมทั้งขอชื่นชมอาสาสมัครแรงงานทุกท่านที่มีจิตอาสา อุทิศตนและเสียสละทุ่มเท ทำความดีด้วยหัวใจ อาสาสมัครแรงงานนับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศของกระทรวงแรงงาน บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกันระหว่างสำนักงานแรงงานกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น และอาสาสมัครผู้อุทิศตนและเสียสละ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

“ขอขอบคุณท่านกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานที่ได้เป็นฟันเฟืองร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านแรงงาน ตลอดจนดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี การที่แรงงานไทยได้มีโอกาสมาทำงานที่ฮ่องกงเป็นหนึ่งในความท้าทาย และเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่มั่นคง ช่วยยกระดับฐานะแก่ครอบครัวของแรงงาน นอกเหนือไปกว่านั้นยังเป็นการช่วยพัฒนาทักษะฝีมือ ประสบการณ์การทำงานของแรงงาน เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ผมขอให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้คนไทยมีงานทำ มีอาชีพ นำรายได้เข้าประเทศ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย” นายสุชาติกล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ปลัดแรงงาน’ นำทีมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เยี่ยมการฝึกอาชีพ - ออกหน่วยบริการแรงงานชุมชน ตชด.

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน หารือกองทุนกำลังใจในพระดำริพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ หนุนผู้พ้นโทษมีงานทำ มีฝีมือ คืนคนดีสู่สังคม

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาทักษะฝีมือให้ผู้พ้นโทษ ร่ว

รมว.สุชาติ ห่วงใยกรณีลูกจ้างถูกไฟดูดเสียชีวิต 2 ราย สั่ง กสร. กับหน่วยงานในสังกัด หาสาเหตุและช่วยเหลือตามสิทธิทันที

รมว.แรงงาน ห่วงใยกรณีลูกจ้างถูกไฟดูดเสียชีวิต 2 ราย ขณะทำความสะอาดแท็งก์น้ำที่ติดตั้งบนชั้นดาดฟ้า สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แ

ไทย-อิสราเอล ร่วมมือราบรื่น ส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรผ่านโครงการ TIC แล้วกว่า 1,500 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยปี 66 โควตางานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล 6,500 คน จัดส่งแล้ว 1,513 คน พร้อมปูทางขยายตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงภูเก็ต เร่งบรรจุงาน – อัพสกิลกำลังแรงงาน ป้อนธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม