IRPC ร่วมงาน "สานความรู้ สู่ชุมชน คนอาชีวะ" พร้อมผลักดันอาชีวศึกษาไทย

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมงาน "สานความรู้ สู่ชุมชน คนอาชีวะ" จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย" และ ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี บรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ "อนาคตของ IRPCT" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ ร่วมกันพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกงานและรับนักศึกษาเข้าทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาของวิทยาลัยฯ ซึ่งภายในงานได้มีการแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนบูธของการบริการรับติดตั้งและล้างเครื่องปรับอากาศในราคาพิเศษ บูธการตลาดและฝึกอบรม Up Skill, Re Skill อบรมความปลอดภัย (จป.)และอบรมดับเพลิง                      

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

IRPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ที่สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่สนับสนุนการอนุรักษ์

IRPC จับมือ BFPL เปิดคลังน้ำมันที่บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คุณวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับ คุณนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท

IRPC ร่วมสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ EEC

คุณไมตรี สกุลกิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของโครงการขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC (Eastern Economic Corridor)

IRPC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล จำนวน 8 รุ่น อายุ 3, 5, 7, และ 10 ปี ดอกเบี้ย [3.20 – 4.40]% อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A-(tha) คาดว่าจะเสนอขายพฤษภาคมนี้

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน 9 สถาบันการเงิน

IRPC ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. เร่งปลูกป่าตั้งเป้าเป็นผู้นำขับเคลื่อนประเทศสู่ Net Zero

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บมจ.ปตท. บมจ. ปตท.

IRPC ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ และโรงงานทำขาเทียม 95 แห่งทั่วประเทศ เดินหน้าโครงการ “From Wastes to Walk” เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม