กรมการท่องเที่ยว “ฝ่าวิกฤตโควิดด้วยธุรกิจลานกางเต็นท์”

กรมการท่องเที่ยวเห็นความสำคัญและช่องทางในการผลักดัน ส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ค่ายพักแรม ในรูปแบบอบรมออนไลน์ “ฝ่าวิกฤตโควิดด้วยธุรกิจลานกางเต็นท์” ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (นายอนันต์ วงเบญจรัตน์) ได้เปิดการอบรม ด้วยการต้อนรับกลุ่มคนมีแค้มป์อย่างอบอุ่น

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ แนะนำวิธีการทำลานกางเต็นท์ การบริหารจัดการและเทคนิคต่าง ๆ  จากคนทำแค้มป์ที่ประสบความสำเร็จ การสร้างโมเดลในการทำธุรกิจแคมป์ปิ้ง ตั้งแต่เล็กจนถึงขนาดใหญ่ ให้กับผู้เข้าร่วมที่สนใจเริ่มต้นอยากทำแค้มป์ และผู้ประกอบการที่มีแค้มป์แล้วแต่ต้องการพัฒนาธุรกิจแค้มป์ปิ้งให้สามารถยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping)” ได้อย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยื่น

และในวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 09.00 – 16.00 น. จะมีต่อยอดการอบรมในวันนี้ โดยการให้ความรู้ผู้ประกอบการแบบเข้าถึง โดยถ่ายทอดสดจากลานกางเต็นท์จริง จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนขึ้น หากผู้ประกอบการหรือคนสายแค้มป์สนใจ สามารถเข้าร่วมรับชม Live ได้ ผ่าน กลุ่ม Facebook : คนมีแค้มป์