เจบีพี เปิดตัว “JBP Good Paint Re-Acrylic” สีทาอาคารรีไซเคิลเจ้าแรกในประเทศไทยตอกย้ำภาพผู้นำการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท เจ.บี.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด บริษัทสีของคนไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสีชั้นนำของประเทศ นำโดย นายศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic” Collaborative Recycled Paint เกิดจากแนวคิดความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Sustainable Wellbeing) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เน้นการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

นายศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ เป็นการออกแบบภายใต้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญ ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ผนวกกับความร่วมมือกับพันธมิตรในโครงการ One World: One Future Together ที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนทำให้เกิด JBP Good Paint Re-Acrylic ขึ้น 

สำหรับสีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic เป็นการนำสีที่ได้รับคืนหรืออยู่ในสต็อกที่ใกล้จะหมดอายุ เข้าสู่กระบวนการและนำมาผลิตเป็นสีใหม่ สามารถช่วยลดการใช้วัตถุดิบใหม่สำหรับการผลิตสี และลดการเกิดของเสีย นอกจากนี้ ตัวถังสียังผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% และออกแบบให้สติกเกอร์ที่ติดตัวถังสามารถลอกออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบ เพื่อสะดวกต่อการนำถังสีเก่ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ตอบโจทย์การจัดการทรัพยากรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้คุณสมบัติของสีได้ออกแบบมาให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับสีทาภายในทั่วไปที่ผลิตมาจากวัตถุดิบใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2321-2564 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ และมาตรฐานฉลากเขียว (Green Label) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า สีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic เป็นสีทาภายในที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม ทาพื้นที่ได้มาก ทนทานต่อการเช็ดล้าง ปลอดภัยจากสารระเหยที่เป็นพิษ และเป็นสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic เกิดจากการร่วมมือของ 4 พันธมิตรหลักในโครงการ One World: One Future Together ได้แก่ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด  และ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ในการร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อโลกใบนี้ ก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์และส่งต่อความร่วมมือไปในวงกว้าง และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดย ยูเอซี โกลบอล ได้ให้การสนับสนุนและแนะนำทีม R&D ในกระบวนการนำสีที่เหลือมาผลิตใหม่ ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เป็นผู้ผลิตภาชนะบรรจุสี ซึ่งทำจากพลาสติกรีไซเคิล 100% เจบีพี ได้พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถนำสีที่ได้รับคืนหรือสีที่เหลือจากการผลิตเข้าสู่กระบวนการและนำมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ โดยยังคงคุณภาพของสินค้าไว้คงเดิม และไทวัสดุ เป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพไปสู่ผู้บริโภค ดังนั้น ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารตัวใหม่นี้ จึงเป็นสินค้าที่ออกแบบภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่เพียงแค่ลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสีใหม่ แต่ยังช่วยลดการเกิดของเสีย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย เรียกได้ว่าสีรีไซเคิลร่วมมือ JBP Good Paint Re-Acrylic เป็นสีทาอาคารเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทั้งสินค้าและบรรจุภัณฑ์ผ่านกระบวนการรีไซเคิลทั้ง 100% อย่างแท้จริง

ที่ผ่านมา เจบีพี ได้แสดงถึงจุดยืนในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานผ่านการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและยังได้ชักชวนพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ One World: One Future Together ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเจบีพีได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคสูงขึ้น และมียอดขายสินค้าเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่องทาง ไทวัสดุ หนึ่งในพันธมิตรโครงการ One World: One Future Together ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้เจบีพียังคงเดินหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของ JBP และโครงการ One World: One Future Together ได้ที่ www.facebook.com/JBPPaintThailand

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของธุรกิจต้องรู้! ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสำคัญกับยุค 2022 อย่างไร

เพราะทุกวันนี้การทำธุรกิจไม่ได้อยู่แค่ในยุค Offline เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การทำในช่องทาง Online ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้ไว เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

ผู้นำส่วนราชการระดับกระทรวง 20 หน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายผ่านหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ส่งเสริมชุมชนเมืองมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งต่อเมืองที่ดีกว่าให้คนรุ่นต่อไป ด้วย 6 นวัตกรรม พัฒนาเมืองให้ ดี-งาม-ยั่งยืน ไม่ทำร้ายโลก

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้เศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นผลักดันการพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจ สังคม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม และสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และสะดวกสบายให้แก่สมาชิกในพื้นที่ชุมชน

“รมว.พิพัฒน์” มอบ ‘เลขาธิการ บุญสงค์’ เร่งช่วยเหลือ เหตุลูกจ้างถูกรถตักดินไหลทับร่างเสียชีวิต ย่านนนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 66 เวลา 11.15 น. เกิดเหตุการณ์รถตักดินไหลทับร่างลูกจ้างร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง ในพื้นที่ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เสียชีวิต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กลับมาอีกครั้ง!! IM JAPAN รับสมัครชายไทยฝึกงานญี่ปุ่น ครบ 3 ปี รับเงินกลับบ้านเพิ่ม 1.4 แสนบาท

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 6 สมัครทางออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายจ้างอย่าลืมแจ้ง! ลูกจ้างเข้า-ออก เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง

สำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำนายจ้างอย่าลืมแจ้ง ลูกจ้างเข้า-ออก หรือ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง