‘ปลัดแรงงาน’ นำทีมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เยี่ยมการฝึกอาชีพ - ออกหน่วยบริการแรงงานชุมชน ตชด.

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พ.ต.อ.วรานนท์ บุราณรมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขต พ.ต.ท.เจริญ บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว พ.ต.ต.สถาพร ไชยวรรณ ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอีสาน พ.ต.ต.พชรเดช ไชยทะ ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว นพ.สันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอสนามชัยเขต ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายบุญชอบ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีอาชีพ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการทำงานร่วมกันในการนำบริการด้านแรงงานมาให้บริการในจังหวัดที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จำนวน 40 จังหวัด ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 13 จังหวัด ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ มีสำนักงานแรงงานจังหวัดและชมรมอาสาสมัครแรงงาน สาธิตการประกอบอาชีพทำไอศกรีม ให้บริการด้านแรงงาน ให้คำปรึกษาการขอรับสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ และแจกขนม สำนักงานจัดหางานจังหวัด สาธิตการฝึกอาชีพอิสระการทำผ้ามัดย้อม แนะแนวอาชีพ การให้บริการจัดหางาน ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา ดำเนินการฝึกอาชีพเสริมหลักสูตรการถักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ซึ่งหลักสูตรที่คัดเลือกนำมาฝึกอบรมนั้นเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ เพราะเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาการฝึกไม่นาน ฝึกจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที อีกทั้งมีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น นอกจากการสอนทักษะฝีมือแล้ว ยังมีการสอนให้คิดต้นทุน การหาตลาดด้วย การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ให้คำปรึกษา แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องเคลื่อนที่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลสนามชัยเขต การรับสมัครและชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 และมอบของรางวัล

โอกาสเดียวกันนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่ได้ร่วมกับชมรมอาสาสมัครแรงงานและภาคเอกชนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย

ด้าน พ.ต.ท.เจริญ บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว กล่าวว่า ในวันนี้ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้นำโครงการฝึกอาชีพ และนำบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มาให้บริการกับตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนถึงที่ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนได้พัฒนาและเพิ่มทักษะของตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.อ.อดุลย์ ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา นำคณะดูงาน JOB EXPO มุ่งขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ หนุนคนไทยมีงานทำ

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการจัดหางาน กิ

รมว. สุชาติ ส่ง ผู้ช่วย รมว. เปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน”

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2023

ก.แรงงาน ร่วมมือเอกชนผลิตช่างคุณภาพได้มาตรฐาน เชื่อมโยงแพลตฟอร์ม Q-CHANG บริการประชาชน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่พักอาศัยและอุปกรณ์ต่างๆ

รมว.สุชาติ เร่งกรมพัฒน์ปั้นเชฟ-ผัดไทยเมืองบุรีรัมย์ รับ Street Food

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้

รมว.สุชาติมอบอธิบดีบุปผา ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ รับเทรนด์พลังงานทางเลือก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำโซลาร์เซลล์มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน รวมไปถึงการนำไปใช้ในภาคการเกษตร มีแนวโน้มความนิยมมาใช้มากขึ้น

รมว.เฮ้ง ห่วงลูกจ้างสมุทรปราการนับร้อย ถูกลดค่าจ้างแถมไม่จ่ายค่าจ้างตั้งแต่ปี 63 สั่ง กสร. เร่งดำเนินการตามกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงลูกจ้างโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการนับร้อยคน ถูกลดค่าจ้างและไม่จ่ายค่าจ้างตั้งแต่ปี 2563 สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย