‘ปลัดแรงงาน’ รับหนังสือเครือข่ายปกป้องสถาบัน ขอตรวจสอบแรงงานต่างชาติ ทำผิด ม. 112 เตือน!! ผิดจริง ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานทันที

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน
รับหนังสือจากนายพานสุวรรณ ณ แก้ว ผู้ประสานภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และสมาชิกเกือบ 10 คน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อปลัดกระทรวงแรงงาน ขอให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบกรณีแรงงานต่างชาติก้าวล่วงและข้อเสนอแนะ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมรับด้วย ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

นายบุญชอบ เปิดเผยว่า ในเรื่องนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์วันแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กรณีม็อบแรงงานต่างชาติเคลื่อนไหวเรียกร้อง “ปฏิรูปกษัตริย์ สร้างรัฐสวัสดิการ” พร้อมชูป้ายยกเลิกมาตรา 112 นั้น และในวันนี้กลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ติดตามสถานการณ์และไม่พอใจต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มแรงงานต่างชาติ จึงเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการตรวจสอบ เร่งดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่กระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีและให้สืบหาติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และผลักดันกลับประเทศโดยเร็วที่สุด ให้ตั้งคณะกรรมการเร่งติดตามสืบหาข้อเท็จจริงว่าแรงงานเหล่านี้ว่ามาจากไหนใครเป็นนายจ้าง และสืบหาผู้อยู่เบื้องหลังใครเป็นผู้สนับสนุนคือกลุ่มใด มีนัยยะสำคัญที่มากกว่านี้หรือไม่ หรือแรงงานต่างชาติเป็นเหยื่อของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือไม่ และให้กระทรวงแรงงานมีขบวนการสื่อสารชุดความคิดไปยังแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยให้เกิดความ เข้าใจว่าวิถีสังคมไทยเป็นอย่างไรและความสำคัญในการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยอันเชิญหลักทรงงานศาสตร์พระราชาแนวทางปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาปรับใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพศักยภาพแรงงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างไม่ขัดแย้ง

นายบุญชอบ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ผมได้ให้กรมการจัดหางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งเตือนไปยังแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยทุกเชื้อชาติ พฤติการณ์ในลักษณะดังกล่าวหน่วยงานด้านความมั่นคงพิจารณาแล้วเห็นว่า เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้แรงงานต่างชาติผู้นั้นจะมีใบอนุญาตทำงาน และเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง แต่เมื่อมีความผิดตามกฎหมาย กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานมีสิทธิพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างชาตินั้น ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแจ้งต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเพิกถอนสิทธิในการอยู่ในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ต่อไปได้

นายบุญชอบ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้หากตรวจสอบพบว่าเป็นแรงงานต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยกับนายจ้างโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน นอกจากมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้ว กรมการจัดหางานจะร้องทุกข์กล่าวโทษแก่แรงงานต่างชาติ ในความผิดฐานทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน  ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง รวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ และดำเนินคดีกับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติดังกล่าว ในความผิดฐานให้คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

“แรงงานต่างชาติทุกคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงแรงงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ แต่ขณะเดียวกันแรงงานข้ามชาติเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยให้ถูกต้องด้วยเช่นกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ตรวจเยี่ยม สปส. มอบนโยบาย เรื่องเพิ่มสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ประกันตน รวมไปถึง Micro Finance ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุข

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม

รมว.พิพัฒน์ มอบ 5 นโยบาย ขับเคลื่อนกรมการจัดหางาน สู่เป้าหมายจ้างงาน 1 ล้านอัตรา

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร

รมว.พิพัฒน์กระชับความร่วมมือ ILO มุ่งคุ้มครองแรงงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางชิโฮะโกะ อาซาดะ มิยากาวะ (Ms.Chihoko Asada - Miyakawa)

“รมว.พิพัฒน์” มอบ ‘เลขาธิการ บุญสงค์’ เร่งช่วยเหลือ เหตุลูกจ้างถูกรถตักดินไหลทับร่างเสียชีวิต ย่านนนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 66 เวลา 11.15 น. เกิดเหตุการณ์รถตักดินไหลทับร่างลูกจ้างร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง ในพื้นที่ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เสียชีวิต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รมว.พิพัฒน์ เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาก.แรงงาน ครบ 30 ปี มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป

รมว. พิพัฒน์ ประชุมคบต. เห็นชอบขยายเวลาให้แรงงานข้ามชาติที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่