NPS เสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท สำรองขาย 500 ล้านบาท วงเงินรวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท 12 -15 มิ.ย.นี้

NPS เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ มูลค่าไม่เกิน 3,500 ล้านบาท โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างวันที่ 12 -15 มิ.ย. 66 ผู้บริหารเผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2566 มีรายได้รวม 5,649.30 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 619.31 ล้านบาท ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือยังเป็น BBB+ (Stable) สะท้อนความแข็งแกร่งและมั่นคงของธุรกิจ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด 2 ชุด แบ่งออกเป็น

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 จำนวนเสนอขายมูลค่า 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี พ.ศ.2573 จำนวนเสนอขาย 2,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองจำนวนเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเสนอขาย มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ในทุกชุดหุ้นกู้ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2566

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 10 ราย ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)  5.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด6.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 7.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด 8.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 10.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนถือหุ้นกู้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NPS พัฒนาโครงการ Floating Solar Farm ใหญ่อันดับต้นของโลก เสริมธุรกิจ พลังงานสะอาดแบบผสมผสาน “Solar Biomass Hybrid Renewable Energy” ป้อนลูกค้าอุตสาหกรรม

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินการโครงการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ

IRPC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล จำนวน 8 รุ่น อายุ 3, 5, 7, และ 10 ปี ดอกเบี้ย [3.20 – 4.40]% อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A-(tha) คาดว่าจะเสนอขายพฤษภาคมนี้

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนพฤษภาคมนี้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน 9 สถาบันการเงิน

หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน BEM ความต้องการล้น สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ESG

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

GULF เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุ 4 ปี 3.50% ต่อปี และอายุ 7 ปี 3.90% ต่อปี เสนอขาย 15-17 สิงหาคมนี้ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” และสถาบันการเงิน 9 แห่ง

GULF กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่นอายุ 4 ปี ที่ 3.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี ที่ 3.90% ต่อปี เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565