สปส.ลงพื้นที่มอบสุข ดูแลคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคมนำคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ พร้อมด้วยนางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวผกาพันธุ์ ผกานิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเข้าเยี่ยม

นายเรวัตร แก้วขาว ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 41 ปี ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตก ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 7,354.50 บาท ตลอดชีพ

นายครรชิต คุณทะวงษ์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 46 ปี ทุพพลภาพเนื่องจากสมองเสียหายจากการขาดออกซิเจน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 4,207.50 บาท ตลอดชีพ

ในการนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ได้นำทีมนักกายภาพบำบัด ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการกายภาพบำบัดและการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทั้ง 2 ราย

สามารถรับชมสกู๊ปข่าว โครงการ สปส.มอบสุข ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้ทางรายการ Movie world สถานีโทรทัศน์ทรูโฟร์ยู 24, Youtube Channel ช่อง New18, Facebook Fanpage Good morning Nation และ Facebook Fanpage Baabin-บ้าบิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกันตน ม.33 ชลบุรี เฮ!! รมว.เฮ้ง สั่ง สปส. เร่งฉีดเข็ม 3

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33

สปส.มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นที่มอบสุขจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อุบลฯ แจ้งกักตัวดูอาการอีก ลูกค้าร้านข้าวต้มเศรษฐี ไปช่วง 24 ธ.ค.-2 ม.ค.65

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเตือนสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาดของโควิด-19 พื้นที่อำเภอเมืองฯ จ.อุบลฯ

อุบลฯ ประกาศ 'เคอร์ฟิว' งดออกนอกเคหสถาน 5 ทุ่ม ถึง ตี 4 เริ่ม 8 ม.ค.นี้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมืองตออกนอกเคหสถาน ระบุดังนี้

สุชาติ พร้อม สปส.ลงพื้นที่โคราช มอบสิ่งของและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์

สปส.ลงพื้นที่เชียงราย มอบสิ่งของและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม