สวธ.ชวนชม”โขน-โนรา” ในรูปแบบสื่อดิจิทัล สะท้อนมรดกภูมิปัญญาไทยโดดเด่น เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้โครงการ Our ASEAN On-Screen 2023

ถือเป็นข่าวดีและน่าสนใจอย่างมากที่ผู้คนในอาเซียนจะสามารถเข้าถึงการดู”โขน” นาฏกรรมชั้นสูงที่รวมศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง ทั้งดนตรี นาฏศิลป์ วรรณกรรม ศิลปกรรมของไทย และ”โนรา” ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้อันเก่าแก่มีเอกลักษณ์ในรูปแบบสื่อดิจิทัล

สื่อดิจิทัลโขนและโนรา ทั้ง 2 เรื่อง เป็นผลงานสร้างสรรค์ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) มีการผสมผสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยกับเทคโนโลยี และเทคนิคด้านดิจิทัลช่วยแต่งเติมให้เรื่องมีความน่าสนใจและน่าประทับใจยิ่งขึ้น

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้ดำเนินงานโครงการ Our ASEAN On-Screen 2023 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยมีการดำเนินการออกอากาศสื่อดิจิทัลเผยแพร่เนื้อหาด้านวัฒนธรรมผ่าน INDONESIA.TV สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จึงได้ประสานขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนคัดเลือกสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบหนังสั้น สารคดี หรือการแสดงที่ผลิตไว้ไม่เกิน 5 ปี นับ พร้อมมีคำบรรยายภาษาอังกฤษประกอบ

โอกาสพิเศษนี้ สวธ.ได้คัดเลือกสื่อดิจิทัล 2 เรื่อง ได้แก่ โขน (Khon, masked dance drama in Thailand) ซึ่งผลิตและเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2561 และ โนรา (Nora, dance drama in southern Thailand) ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Connecting the People and Culture of Southeast Asia) ในหัวข้อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) โดยทั้ง โขน และ โนรา เป็นการนำเสนอศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อปี พ.ศ.2561 และ 2564 ตามลำดับ

สื่อดิจิทัลถิอเป็นผลงานทางวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ เติมเต็มความรู้ ความเข้าใจโขนและโนรา ศิลปวัฒนธรรมไทย คนทุกเพศ ทุกวัยสามารถเข้าถึงผลงานได้ทั่วโลก

ทั้งนี้ สวธ.ขอเชิญติดตามรับชมสื่อดิจิทัล โขน และ โนรา ของประเทศไทยได้ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 20.00 น. และมรดกภูมิปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน ทาง INDONESIANA TV หรือ https://indonesiana.tv/

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

เพื่อน้อมรำลึกและดื่มด่ำบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแจ๊สของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566   กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

สัมผัส'คลองบางหลวง' ตลาดบกสานวัฒนธรรม

ชุมชนคลองบางหลวงยังคงเป็นชุมชมดั้งเดิมที่รักษาเอกลักษณ์วิถีชุมชนเห็นได้จากเรือนแถวไม้ค้าขายของสองฟากฝั่งถนนและเรือนแถวไม้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศริมคลอง ตั้ง

น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช

12 ต.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256

งานรำลึก ‘ถวัลย์ ดัชนี’ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการจิตรกรรมของไทย สร้างสรรค์ผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ศิลปินล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ศิลปะไว้มากมาย ด้วยการอุทิศตน มุ่งมั่น เสียสละ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ รวมถึงชี้แนะแนวทางให้แก่เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ ศิลปินรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่