สวธ.ประกาศ 24 ผลงานสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ผ่านรอบแรกเวทีประชันการออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล

เดินหน้าพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลผ่านเวทีประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2023) ที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ส่งผลงานสร้างสรรค์ลายผ้าเข้าประชันในแต่ละประเภท ประกอบด้วยผ้าไหม ผ้าฝ้าย และสิ่งทอสร้างสรรค์

ล่าสุด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) คัดสรร 24 ผลงานที่ฝ่าด่านรอบแรกเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งผลงานมีความสอดคล้องกับแนวคิดการประกวด เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำคัญลายผ้าสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผสานเทคนิคและวัสดุที่น่าสนใจ มีความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นผืนผ้าจริงเพื่ออวดมรดกภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลก

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2023) ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2566 แนวคิดหลักคือ “ตัวตนข้ามวัฒนธรรม Expressive Exotic” องค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ 3 (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2023) ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป สนใจส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 63 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และสิ่งทอสร้างสรรค์

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อว่า คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบแรกให้เหลือประเภทละ 8 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 24 ผลงาน ท้้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้จะต้องสร้างสรรค์ผลงานจากแบบร่างเป็นผลงานจริง ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินหาผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทในช่วงเดือนกันยายน 2566 ต่อไป

เหล่านักออกแบบที่ส่งผลงานร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้ที่ http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=7187&filename=index   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โทร. 02 247 0013 ต่อ 4321

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

เพื่อน้อมรำลึกและดื่มด่ำบทเพลงพระราชนิพนธ์ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแจ๊สของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566   กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

สัมผัส'คลองบางหลวง' ตลาดบกสานวัฒนธรรม

ชุมชนคลองบางหลวงยังคงเป็นชุมชมดั้งเดิมที่รักษาเอกลักษณ์วิถีชุมชนเห็นได้จากเรือนแถวไม้ค้าขายของสองฟากฝั่งถนนและเรือนแถวไม้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวชื่นชมบรรยากาศริมคลอง ตั้ง

น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช

12 ต.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์เครือข่าย น้อมรำลึกอัครศิลปิน นวมินทรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256

งานรำลึก ‘ถวัลย์ ดัชนี’ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการจิตรกรรมของไทย สร้างสรรค์ผลงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วโลก ศิลปินล้านนาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ศิลปะไว้มากมาย ด้วยการอุทิศตน มุ่งมั่น เสียสละ ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ รวมถึงชี้แนะแนวทางให้แก่เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ ศิลปินรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะตลอดช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่