ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดวิสัยทัศน์เชิงลึกด้านการเงินในธุรกิจโรงแรม ในงาน SEAHIS 2023 (South East Asia Hotel Investors’ Summit)

กรุงเทพฯ – ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป นำโดยคุณวุฒิเวช เวชชบุษกร รองประธานอาวุโสและหัวหน้ากลุ่มการเงิน ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในวิทยากรที่งาน SEAHIS 2023 (South East Asia Hotel Investors’ Summit) ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดโดยองค์กรพันธมิตรของกลุ่มนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลกอย่าง HOFTEL มีสมาชิกเป็นผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน เจ้าของโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ อาทิ บริษัทยักษ์ใหญ่ในแวดวงอุตสาหกรรมโรงแรมอย่าง Blackstone และ City Development Limited (CDL)

ในงานนี้ คุณวุฒิเวช เวชชบุษกร ได้ขึ้นเวทีแสดงทัศนะในเรื่อง “ข้อพิจารณาการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินในภาคอุตสาหกรรมการโรงแรม การระดมทุนและกลยุทธ์การเงินสำหรับเจ้าของโรงแรมและนักลงทุน” โดยกล่าวว่า “ช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบริการทั่วโลกต่างเผชิญกับสภาวะที่ยากลำบากจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งนี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป สามารถจัดการกับสภาพคล่องได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังได้คิดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงให้สอดรับกับแผนการเติบโตของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตการณ์โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจากการที่บริษัทสั่งสมชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมการบริการที่ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี กอปรกับการที่บริษัทเองอยู่ภายในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศที่ดำเนินกิจการควบคู่กับการเติบโตของประเทศมาเกือบ 7 ทศวรรษ ทำให้ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีความน่าเชื่อถือสูงต่อสถาบันการเงินในประเทศไทย”

คุณวุฒิเวช เวชชบุษกร กล่าวต่อไปอีกว่า “ขณะที่สถาบันการเงินในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงพิจารณาการปล่อยสินเชื่อจากข้อมูลรายรับทางการเงิน และสินทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกัน เช่น ที่ดิน อาคาร หรือการค้ำประกันของผู้ถือหุ้น ในช่วงหลังโควิดมานี้ สถาบันการเงินได้ให้ความสำคัญมากขึ้นกับศักยภาพของโครงการ ทำเล โดยที่สถาบันการเงินจะพิจารณาโดยมีอัตราส่วนการให้สินเชื่อเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักประกันแล้วจะอยู่ที่ 60% ถึง 70% (LTV ratio)

อีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนั่นก็คือชื่อเสียงของแบรนด์โรงแรมที่มีบทบาทและจำเป็นมากในบริบทการปล่อยสินเชื่อของประเทศไทย สถาบันการเงินยังคงพิจารณาการปล่อยสินเชื่อจากข้อมูลย้อนหลังในอดีต นี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เหนือกว่าของโรงแรมที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักและยอมรับ ปัญหาที่พบบ่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณวุฒิเวช ได้เน้นถึงปัญหาที่มาจากตารางการผ่อนชำระหนี้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นการกู้ยืมในระยะยาว (Project Finance) ที่มีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนประมาณ 7 ถึง 10 ปี การกู้ยืมทั่วไปมักต้องมีการชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนตลอดช่วงเวลาสัญญาเงินกู้หรือเมื่อครบอายุเงินกู้ (Bullet Repayment) ในบางโครงการที่มีความเสี่ยงสูง ธนาคารได้เพิ่มเติมวิธีการ Cash Sweep โดยเป็นการกระจายรายได้จากโครงการโรงแรมที่เกินเป้า ให้แก่ธนาคารในรูปแบบการแบ่งเปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการโรงแรมให้เพิ่มความสามารถในการคืนเงินต้นและส่งผลดีต่อการพิจารณาการกู้ยืมจากธนาคาร โดยปัจจุบันเกิดการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์มากขึ้นตามแนวโน้มอุปสงค์ที่เกิดขึ้นในตลาด” สิ่งนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึง Positive Demand จากนักลงทุนที่มีความต้องการเข้ามาอย่างต่อเนื่องในการหาบริษัทรับบริหารจัดการโรงแรมมืออาชีพ แทนที่ของการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างมาเพื่อขายไปเพียงอย่างเดียว ดังเช่นที่ผ่านมา โดยแนวโน้มหลังจากนี้เราจะได้เห็นโครงการที่ร่วมทุนกับนักลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และภูเก็ต ซึ่งมีสัญญาณบวกที่ดีต่อบรรยากาศการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้น”

คุณวุฒิเวช เวชชบุษกร (ท่านที่ 2 จากซ้ายมือ) ในอนาคตอันใกล้เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้เกิดการการขอสินเชื่อซึ่งเรา คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดในช่วงกลางปี 2567 การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะกลับสู่สภาวะปกติ เหมือนช่วงก่อนโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวต้องเกิดควบคู่ไปการฟื้นตัวของการคมนาคมทางอากาศที่จะต้องดีขึ้นในระดับเกิน 80% ของช่วงก่อนเกิดโรคระบาด

ปัจจุบัน ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ รวมถึงธุรกิจกิจด้านฮอสพิทาลิตี้ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร้านอาหาร และสปา ได้บริหารจัดการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ใน 7 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 44 แห่ง และกำลังขยายสู่ 54 แห่ง ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยถือครองเป็นเจ้าของสินทรัพย์เองถึง 18% วันนี้เรามีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเป็น “The best medium-sized hospitality management company in Southeast Asia” ที่พร้อมจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพร้อมแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกในตลาดภูมิภาคนี้ เรามีความเข้าใจในแก่นแท้ของการบริการแบบไทยและเอเชียร่วมสมัยอย่างแท้จริง รวมทั้งยังมีมาตรฐานของแบรนด์ต่างๆ ครอบคลุมในทุกตลาด โดยนำเอาประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญและความเป็นผู้รู้จริงของตลาดในภูมิภาคนี้มาสร้างสรรค์เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เอื้อต่อการลงทุนและสร้างผลประโยชน์พร้อมการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาา

โดยในเดือน สิงหาคม 2566 ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จะเปิดตัว “อมารี รายา มัลดีฟส์” ซึ่งเป็นบูทีค ลักชัวรี่ ที่มีมูลค่าโครงการสูงถึง 120 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ ทั้งนี้ อมารี รายา มัลดีฟส์ ยังนับเป็นโครงการที่ใช้เม็ดเงินลงทุนสูงที่สุดในปีนี้บนคาบมหาสมุทรอินเดีย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ลงนามผนึกกำลังพันธมิตร เตรียมเปิด อมารี เวียงจันทน์ ขยายฐานธุรกิจในลาว ส่งเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทตั้ง เจริญ (Tang Chareon Group: TCR)

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป แสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก Booking.com ในงาน Elevate 2023

คุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนา Elevate 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดย Booking.com บริษัทด้านการให้บริการการจองที่พักจากทั่วโลกผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยงานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ขยายตลาดลักซ์ชูรี เปิดตัว “อมารี ราญา มัลดีฟส์” รีสอร์ทสุดหรู

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์

มท.แก้กฎกระทรวงขยายเวลารีโนเวท 'บ้าน-ตึกแถว' เป็นโรงแรมขนาดเล็กแล้ว

รัฐบาลเผยเกณฑ์ใหม่เปิดทางนำอาคารที่พักอื่นมาทำโรงแรมขนาดเล็กมีผลบังคับแล้ว มหาดไทยปลดล็อกหนุนผู้ประการรายเล็กเข้าระบบช่วยพัฒนาบริการได้มาตรฐาน กระจายรายได้สู่เมืองรอง

สมาคมโรงแรมไทยหนุนเพิ่มเที่ยวบินต่างประเทศขนนักท่องเที่ยวเข้าไทย

ธุรกิจโรงแรมยิ้ม เที่ยวไทยฟื้นต่อเนื่อง ด้าน สมาคมโรงแรมไทย แนะเร่งเพิ่มเที่ยวบินต่างประเทศขนนักท่องเที่ยว ชี้ไทยยังครองอันดับต้นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยม