IRPC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) 4 ปีต่อเนื่อง

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งมีวาระ 3 ปี ตั้งแต่มีนาคม 2566 - มีนาคม 2569 ในงาน "Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption" รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน จัดโดยโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณ ความมุ่งมั่นให้กับบริษัทในการพัฒนาระบบภายในเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงคอร์รัปชัน จนสามารถผ่านการรับรองกับ CAC อีกทั้งเป็นการแสดงพลังของแนวร่วมเอกชนในการต่อต้านคอร์รัปชัน สร้างเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยงและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนทุกรูปแบบ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร  

IRPC ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

IRPC ยืนยันกระบวนการขายน้ำมันถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส-ตรวจสอบได้

จากการที่มีบุคคลกล่าวหาว่าบริษัทฯ มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการทุจริตส่งออกและนำเข้าน้ำมันเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้รัฐบาลมีความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 20,000 ล้านบาท

IRPC ไตรมาส 3 ปี 2566 พลิกกำไร

IRPC ผลประกอบการไตรมาส 3/2566 พลิกทำกำไร 2,439 ล้านบาท พร้อมแตกไลน์ขยายการลงทุนในธุรกิจ โรงพยาบาลและที่พักเพื่อสุขภาพ (Health & Wellness)

IRPC คว้าสุดยอดรางวัล Thailand Energy Awards 2022 ตอกย้ำประสิทธิภาพการอนุรักษ์และบริหารจัดการพลังงาน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์ Thailand Energy Awards 2022

ไออาร์พีซี ผนึกเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท รุกศึกษาธุรกิจโรงพยาบาลและที่พักเพื่อสุขภาพ (Hospital & Wellness center) จ.ระยอง

ไออาร์พีซี ร่วมกับเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและปิยะเวท ศึกษาการพัฒนาที่ดินไออาร์พีซี จ.ระยอง ดำเนินธุรกิจ ดาวรุ่งโรงพยาบาลและที่พักเพื่อสุขภาพ

ครั้งแรกของไทย ! CAC คว้ารางวัลแนวร่วมต้านคอร์รัปชันยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ร่วมรับรางวัลแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2566

IRPC คว้ารางวัลดีเด่น “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน” ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น