รมว. เฮ้ง ห่วงใยชาวมูโนะ เหตุโกดังดอกไม้เพลิงระเบิด สั่ง กกจ. เตรียมตำแหน่งงาน 1,682 อัตรา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า มีความกังวลใจหลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ประสบภัย จากกรณีเหตุการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดพื้นที่ตลาดมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา กว่า 500 ชีวิต ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการตกงานและนำมาสู่การขาดแคลนรายได้ จึงได้มอบหมายให้ 5 เสือกระทรวงแรงงาน ติดตามให้ความช่วยเหลือตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในด้านต่างๆ โดยลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนและระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด ดูแลสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน รวมทั้งดำเนินการตามข้อกฎหมายเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าของโรงงาน และผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว จากนั้นกรมการจัดหางานจึงรับไม้ต่อในการให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ ทั้งยังจัดเตรียมตำแหน่งงานที่มีความใกล้เคียงกับตำแหน่งงานเดิม โดยลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประสบภัย เพื่อหาทางออกและแนวทางช่วยเหลือให้ได้รับค่าชดเชย และเตรียมงานใหม่รองรับ เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เป็นการแก้ปัญหาว่างงานและขาดแคลนรายได้

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งสั่งเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ดูแลแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตั้งแต่หลังเกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมาโดยตลอด ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการจัดเตรียมข้อมูลและลงพื้นที่ดูแล ทั้งในเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ รวมทั้งรับลงทะเบียนสมัครงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบเหตุ โดยมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์หางานทำ ทั้งสิ้น 154 คนในจำนวนนี้ยืนยันความประสงค์จะทำงาน จำนวน 79 คน ซึ่งกรมการจัดหางานได้จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไว้แล้ว จำนวน 1,682 อัตรา ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 412 อัตรา และจังหวัดใกล้เคียง ปัตตานี 798 อัตรา และยะลา 472 อัตรา อาทิ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานขาย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังแนะนำช่องทางหางานเพิ่มเติมด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th ซึ่งมีตำแหน่งงานว่าง 222,505 อัตรา ไว้ให้บริการ โดยคนหางานสามารถเลือกสมัครงานทางออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางซึ่งรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า นอกจากนี้บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ยังให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่

ทั้งนี้ คนหางานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ฉุนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่กี่บาท 3 จังหวัดใต้ซื้อไข่ลูกเดียวยังไม่ได้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการไตรภาคีมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 2-16 บาท

"สิรภพ" ชื่นชม บ.ออโต้อัลลายแอนซ์ จัดระบบแรงงาน รองรับสังคมสูงวัย สร้างสุขภาวะ ผ่าน 4 กิจกรรม ยกเป็นต้นแบบของประเทศไทย ให้เอกชนช่วยดำเนินการ

นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ ติดตามนโยบายการจัดระบบแรงงาน รองรับสังคมสูงวัย สร้างสุขภาวะ ที่ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดและมาสด้า

รมว.พิพัฒน์ ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตและให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ จ.กระบี่ ในโครงการสปส.มอบสุข

สำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองเพื่อดูแลผู้ประกันตนทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังเช่นกรณีทุพพลภาพที่โครงการ สปส.มอบสุข