“กลุ่มพูลผล” จัดพิธีทำบุญครบรอบ 81 ปี บริษัท พูลผล จำกัด ตอกย้ำวิสัยทัศน์ มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เดินเคียงข้างสังคมไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ อาคารสาธรธานี 1 นำโดย นายดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พูลผล จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวาระ บริษัท พูลผล จำกัด ดำเนินธุรกิจครบรอบ 81 ปี ร่วมด้วยประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มพูลผล จัดพิธีทำบุญ บูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายภัตตาหาร และถวายสิ่งของจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมสืบสานวิสัยทัศน์องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายดนัยธนิต พิศาลบุตร กล่าวว่า เนื่องในวาระที่ บริษัท พูลผล จำกัด ดำเนินธุรกิจครบ 81 ปี โดยบริษัท พูลผล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักในกลุ่มพูลผล และเป็นองค์กรธุรกิจซึ่งเติบโตอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยวิสัยทัศน์องค์กรที่ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจบนความซื่อสัตย์ และให้ความสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ และตอบแทนคืนสู่สังคม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนสังคม ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข การทำนุบำรุงศาสนา และร่วมบริจาคสาธารณกุศลต่างๆ รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นนโยบายที่กลุ่มพูลผล มุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

“ตลอดกว่า 8 ทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ เรายังคงยึดมั่นหลักการความซื่อสัตย์ และมุ่งตอบแทนสังคมในทุกมิติ และยังคงเป็นทิศทางที่จะมุ่งมั่นต่อไปในการก้าวสู่ปีที่ 82 ขณะเดียวกัน กลุ่มพูลผล จะพัฒนาต่อไปให้ก้าวหน้าในทุกๆ ด้านและเติบโตเคียงข้างสังคมไทยด้วยความมั่นคง โดยจะร่วมผลักดันให้เกิดความสำเร็จทั้งในด้านสินค้าและบริการ โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มพูลผลยังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานสากลโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อนำพากลุ่มพูลผลให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจในประเทศ พร้อมตั้งเป้าหมายในระยะยาวสู่ความเป็นผู้นำในระดับอาเซียน และระดับโลกต่อไปในอนาคต” นายดนัยธนิต กล่าว

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มพูลผล และกลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส จัดงาน “วันสมาชิกชาวไร่ปีที่ 30”

กลุ่มพูลผล และกลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส จัดงาน “วันสมาชิกชาวไร่ปีที่ 30” ประจำปี 2566/2567 สานต่อการช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกชาวไร่ของบริษัท ตอกย้ำการเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญ เด

“กลุ่มพูลผล” จัดพิธีกฐินพระราชทาน ในโอกาสครบรอบ 80 ปี ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท พูลผล จำกัด น้อมนำมาถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร