GBCI มอบรางวัล EDGE ระดับ ADVANCED มาตรฐานอาคารยั่งยืนให้ประเทศไทย

Green Business Certification Inc. (GBCI) ประกาศรางวัลมาตรฐานอาคารยั่งยืนให้ประเทศไทย เผยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ คว้ารางวัลมาตรฐานอาคารยั่งยืน EDGE ระดับ ADVANCED ตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอาคารเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงานใช้พลังงานเป็นศูนย์ (Net Zero Building)

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า Green Business Certification Inc. หรือ GBCI เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อว่า US Green Building Council หรือ USGBC โดย GBCI มีบทบาทในการเป็นผู้ให้การรับรองอาคารที่ผ่านมาตรฐานอาคารเขียวและรับรองผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียวหลายประเภท เพื่อให้การกำกับดูแลที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการรับรองวิชาชีพและการรับรองโครงการภายใต้การจัดอันดับอาคารสีเขียว ถือเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการรับรอง ส่งเสริม และตรวจสอบความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ปัจจุบัน GBCI เป็นหน่วยงานเดียวที่ให้การรับรองสีเขียวและอุตสาหกรรมความยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้รับรองมาตรฐาน LEED, EDGE, ARC, PEER, WELL, SITES, ICP, Parksmart และ TRUE โดยได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานสำหรับการออกแบบอาคารที่ยั่งยืน ประหยัดพลังงาน การมีคุณภาพอากาศที่ดี มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมผลักดันให้มีการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency Measure) การประหยัดน้ำของอาคาร (Water Efficiency Measure) และการประหยัดพลังงานเพื่อผลิตวัสดุของอาคาร (Materials Efficiency Measure) โดยในปี 2566 GBCI ได้รับรองมาตรฐานอาคารให้ประเทศไทย เช่น S-OASIS (LEED GOLD) O-NES Tower (LEED GOLD) โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี (LEED GOLD) RISC (WELL GOLD) The PARQ (WELL GOLD) และอาคารธนพิพัฒน์ (EDGE ADVANCED)

โดยมาตรฐานอาคารยั่งยืนของ EDGE จะเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคาร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ระดับ Certified อาคารจะต้องมีอัตราการลดการใช้พลังงาน น้ำ และพลังงานเพื่อผลิตวัสดุของอาคาร อย่างน้อยร้อยละ 20 2. ระดับ ADVANCED โดยอาคารจะต้องมีการลดการใช้พลังงาน อย่างน้อยร้อยละ 40 3. ระดับ Zero Carbon ซึ่งจะต้องได้รับการรับรอง EDGE ระดับ ADVANCED และสามารถนำคาร์บอนกลับมาใช้ใหม่ ร้อยละ 100 หรือชดเชยด้วยการซื้อคาร์บอน

สำหรับ “อาคารธนพิพัฒน์” เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานอาคารยั่งยืน คว้ารางวัล EDGE ระดับ ADVANCED ซึ่งสามารถประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency Measure) ได้ถึงร้อยละ 48 โดยมีอัตราการประหยัดน้ำของอาคาร (Water Efficiency Measure) ร้อยละ 58 และอัตราการใช้พลังงานเพื่อผลิตวัสดุของอาคาร (Materials Efficiency Measure) ร้อยละ 26 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาคาร ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร อีกทั้งยังเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการอาคาร เพื่อให้อาคารธนพิพัฒน์เป็นอาคารที่มีความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมของสภาวะโลกของเราในยุคปัจจุบัน

นอกจากรางวัล EDGE ระดับ ADVANCED แล้ว “อาคารธนพิพัฒน์” ยังเคยได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ 1. รางวัลมาตรฐานอาคารยั่งยืน Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen หรือ DGNB ระดับสูงสุด Platinum จากสภาอาคารยั่งยืนประเทศเยอรมนี 2. รางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำปี 2562 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน โดยอาคารธนพิพัฒน์ได้เป็นที่ 1 ของอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากทั้งหมด 137 อาคาร 3. รางวัล Thailand Energy Awards 2021 โดยอาคารธนพิพัฒน์สามารถคว้ารางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ Zero Energy Building และ 4. รางวัล ASEAN Energy Awards 2021 รางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน ASEAN Best Practices Awards for Energy Efficient Buildings Awards ประเภท Zero Energy Building หรืออาคารพลังงานเป็นศูนย์ โดย DAD ยังมีเป้าหมายการมุ่งสู่การเป็นอาคาต้นแบบอนุรักษ์พลังงานใช้พลังงานเป็นศูนย์ (Net Zero Building) ในปี 2570 เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล ตอกย้ำการใช้พลังงานเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวปิดท้ายว่า “การได้รับรางวัลการประเมินมาตรฐานอาคารยั่งยืน EDGE ระดับ ADVANCED จาก GBCI ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลกในครั้งนี้ เป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนให้ DAD พัฒนาโครงการคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลก ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย อาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเร่งยกระดับการพัฒนางานก่อสร้างของประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธพส. เร่งเสก “สวนลอยฟ้า” เปิดพื้นที่สีเขียวใหญ่สุดบนถนนแจ้งวัฒนะ

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เร่งเสก “สวนลอยฟ้า” พื้นที่กว่า 8,662 ตารางเมตร ใหญ่ที่สุดบนถนนแจ้งวัฒนะ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนย่านหลักสี่

ผลักดันมานานหลายปี เพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 16 อัตรา ให้เป็นพนักงานของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

ผลักดันมานานหลายปี เพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จำนวน 16 อัตรา ให้เป็นพนักงานของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) งานนี้ นาฬิกอติภัค แสงสนิท

6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน HR ปีที่ 2

6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริหารทุนมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

อาคารโกลเด้นเพลซ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับ Gold จากสถาบันอาคารเขียวไทย

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ได้รับรางวัล TREES ระดับ Gold จากผลงานการออกแบบและก่อสร้างอาคารโกลเด้นเพลซ สาขาศูนย์ราชการฯ

DAD ก้าวล้ำนวัตกรรมแห่งอนาคต เปิดเทคโนโลยี Metaverse รุกพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development จัดกิจกรรมวันธรรมาภิบาล DAD CG Day 2023 ในรูปแบบโลกเสมือนจริงหรือ Metaverse

อาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต คว้ารางวัล BEC Award

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 ในฐานะผู้ออกแบบและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต