“ศุภมาส” รมว.กระทรวง อว.ปลื้ม 19 มหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับโลก “จุฬาฯ - มหิดล – เชียงใหม่ – วลัยลักษณ์” อันดับโลกดีขึ้น ม.พะเยา ได้รับการจัดอันดับเพิ่ม

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี. รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า Times Higher Education ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2024 (World University Rankings 2024) โดยใช้หลักพิจารณาความเป็นเลิศใน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 1.การเรียนการสอน (Teaching) 2.สภาพแวดล้อมการวิจัย (Research Environment) 3.คุณภาพการวิจัย (Research Quality) 4.รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry) และ 5.ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 19 สถาบัน โดยมีสถาบันได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นจากปี 2023 จำนวน 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 601 – 800 จากเดิมอันดับที่ 801-1000 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 801-1000 จากเดิมอันดับที่ 1001-1200 และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันดับที่ 1201-1500 จากเดิมอันดับที่ 1501+ และมีสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้ได้แก่มหาวิทยาลัยพะเยาที่อยู่ในอันดับ 1501+ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการจัดอันดับในด้านอื่นในปีนี้ด้วย

รมว.อว.กล่าวต่อว่า การจัดอันดับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไทย โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ อว. ได้ดำเนินการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไทยในด้านต่างๆ โดยได้มุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตผลงานและบุคลากรที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนงานวิจัย และสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ ปฏิบัติจริง นำไปสู่การขยับอันดับเข้าสู่ระดับ Top 400 และ Top 600 ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อว. ชู ! แอป “ZERO CARBON” "ศุภมาส" มอบหมาย “สุชาดา” เลขาฯ รมว.อว. เปิดงาน-แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี

“ศุภมาส” สั่งการให้ปลัดกระทรวง อว.ประชุมหน่วยงานและสถาบันการศึกษาแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางป้องกัน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน และนักศึกษาบ่อยครั้งซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต

รมว.อว.ชี้ปมพิพาทจุฬาฯ-อุเทนถวาย ต้องคำนึงกฎหมายควบคู่ความรู้สึก

'ศุภมาส' ชี้ สางปมพิพาทจุฬาลงกรณ์-อุเทนถวาย ต้องคำนึงกฎหมายควบคู่ความรู้สึก และทุกคนเห็นตรงกัน เผย มีความระแวงกลัวเอาพื้นที่ไปใช้เชิงพาณิชย์

“ศุภมาส” หนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ สร้างผู้ประกอบการเชื่อมระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อม พ.ญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้

“ศุภมาส” เปิดปาฐกถาพิเศษโดย Dr.Sir Richard J.Roberts เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ที่ มอ.

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 – 16 พ.ย. นี้ ตนพร้อมด้วย พ.ญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว.จะลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติราชการที่จังหวัดสงขลา