อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล “CSR-DIW Continuous Award” ประจำปี 2566

อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล “CSR-DIW Continuous Award” ประจำปี 2566 ตอกย้ำความทุ่มเทในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อุทัย มีแสง (ซ้าย) ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับมอบ "รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง” หรือ CSR-DIW Continuous Award” ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอายิโนะโมะโต๊ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว โดยมี จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำหรับ "รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ" นี้ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินกิจการและปฏิบัติงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดได้อย่างครบถ้วน และมุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร และสังคมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจด้วยความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็น “ผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้สังคมไทย” โดยได้มีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการเลือกใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 66% ในปี 2565 (เมื่อเทียบกับปี 2561) ควบคู่ไปกับการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงสำหรับใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน จึงทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตลงได้ถึง 91% ในปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการในทุก ๆ ด้านเพื่อ “ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม” ไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริม “สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปณิธาณ “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV" อย่างยั่งยืนของเรา

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ ททท. ปลุกกระแสท่องเที่ยวยั่งยืน จุดประกายอาหารท้องถิ่น วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ผ่านมินิซีรีส์ 6 ตอน

อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความน่าหลงใหลไปทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

อายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Y JOURNEY (STAY LIKE A LOCAL)” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการบูรณาการด้านความยั่งยืนสู่มิติการท่องเที่ยว ผ่านความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิตมินิซีรีส์

เปิดมุมมองทีมผู้ชนะเจ้าของรางวัล The Top Winner โครงการ ‘Ajinomoto Young Chef Thailand’ กับบททดสอบการรังสรรค์อาหารลดโซเดียมแสนอร่อย

หากพูดถึงเรื่องอาหาร คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนชาติใด โดยเฉพาะอาหารที่ถูกถ่ายทอดผ่านการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

อายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นครั้งที่ 2

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ มร.ทะกุมิ คะซะริโมะโตะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายิโนะโมะโต๊ะ โรงงานปทุมธานี รับมอบรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานปทุมธานี ได้รับรางวัลเกียรติยศ “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ประจำปี 2565”

อายิโนะโมะโต๊ะ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งลดการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อขับเคลื่อนการผลิตอย่างยั่งยืน

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งส่งเสริมการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน