“ป่าชุมชนบ้านต้นตาล” จ.นราธิวาส คว้ารางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 กรมป่าไม้ - ราช กรุ๊ป สนับสนุนป่าชุมชนขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทส.เป็นประธานมอบรางวัล มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม

โดยผลรางวัลคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ชนะเลิศระดับประเทศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ “ป่าชุมชนบ้านต้นตาล” หมู่ที่ 2ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส จากผลงานความโดดเด่นของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะบทบาทของสตรีและเยาวชนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้ ได้รับถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 200,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลแห่งละ 150,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน ป่าชุมชนบ้านเขาเขียว หมู่ที่ 14 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ป่าชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 7ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท ภาคเหนือ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านร่องบอน อ.พาน จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ป่าชุมชนตำบลธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ภาคกลางและตะวันออก ได้แก่ ป่าชุมชนชนบ้านโนนหินผึ้ง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ภาคใต้ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านวังไทร (ถ้ำพระหอ) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ภาคเหนือ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านป่างิ้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านทับทิมสยาม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ภาคกลางและตะวันออก ได้แก่ ป่าชุมชนชนบ้านสระเศรษฐี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ภาคใต้ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านจังโหลน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ประเภทรางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา จำนวน 4 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 50,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านแม่ฮ่องไคร้หมู่ที่ 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ป่าชุมชนบ้านบ้านเปาปมดงยาง หมู่ที่ 7 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ป่าชุมชนบ้านท่าเส้น หมู่ที่ 8 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ป่าชุมชนบ้านซำหวาย หมู่ที่ 3 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

พลตำรวจเอกพัชรวาท กล่าวว่า ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับป่าชุมชนบ้านต้นตาล จ.นราธิวาส ที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ทส.ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน โดยได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ เร่งจัดตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศตามเป้าหมาย 15,000 ป่าชุมชน โดยผลจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและภาคเอกชน ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาป่าชุมชนกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ ผลสำเร็จจึงปรากฏเป็นรูปธรรม ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนที่อยู่ใกล้บ้าน สร้างรายได้ สามารถกักเก็บคาร์บอน และเกิดการซื้อขายตลาดคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน

น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 ด้วยการขับเคลื่อนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมี 3 แนวทางหลัก คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทน และการดูดกลับคาร์บอนจากป่าไม้เพื่อชดเชย โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ บนเป้าหมาย “ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร็อพไม่เคยแผ่ว! เศรษฐาสวมเสื้อลายเมอนารอเยือนนราธิวาส

นายกฯ สวมเสื้อลายเมอนารอ สีชมพู เยือนนราธิวาส กราบพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ลั่นเดินหน้าแก้ปัญหาทุกด้าน ขอไม่จมปลักอยู่กับอดีต เชื่อหากประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มีเงินในกระเป๋าจะไม่หมกมุ่นกับสิ่งไม่ดี

‘13 มีนาคม วันช้างไทย’ ทส. - อ.อ.ป. มุ่งสื่อสารให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญ ‘การอนุรักษ์ช้างไทย’ ... พร้อมดึงพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ‘สร้างคุณค่า - เชิดชูเกียรติช้างไทย’

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดแถลงข่าวในประเด็น “13 มีนาคม วันช้างไทย”

'ปลอดประสพ'ย้ำปมสปก.เขาใหญ่ ต้องมีคนเจ็บตัว แนะให้ชะลอแผนเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนด

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก หัวข้อ เรื่องที่ดิน มาคิดใหม่ ทำใหม่ ดีไหมครับ มีเนื้อหาดังนี้

มอดไม้เหิม! ลอบตัดไม้ประดู่ 300 ปี กลางป่าสงวน ทิ้งรถบรรทุกอำพรางขนส่งพืชผลเกษตร

ภายใต้การอำนวยการของ นายดนุศักดิ์ หมื่นโฮ้ง ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ สั่งการให้ นายเจนายเจษฎา เอนกคณา หัวหน้าสายตรวจศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) กรมป่าไม้ นำกำลังเจ้าหน้าที่ในส่วนที่