ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน


6 พ.ย.2564 - เมื่อเวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้ากฐินให้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีนายสมพงศ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงโปรดปวารณาถวายจตุปัจจัย โดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,220,696.25 บาท มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนช้างกลางประชานุเคราะห์ 10,000 บาท โดยในการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการภายใต้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับวัดมะนาวหวาน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2225 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2230 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดมะนาวหวาน เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ 22 เมษายน 2539.