กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ

19 เม.ย.2566 - เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ดังนี้

-แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรนำโชคในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

-นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย และผู้บริจาคสนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน ฯ และในโอกาสนี้ ผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยและรับพระราชทานผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์

-นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำพยาบาลดีเด่นจากการคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ กระทรวงสาธารสุข เฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประคิณ สุจฉายา สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย นางสาวหรรษา เทียนทอง สาขาการพยาบาลในสถานบริการ และนางเสาวนีย์ อุ่ยตระกูล สาขาการพยาบาลในชุมชน และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัล ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้า ฯ ด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บันทึก นึกอร่อย' สืบทอดตำรับอาหารวังของต้นเครื่อง ร.9

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำตำราอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล มารดาของ ดร.สุเมธ ตันติเวช

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุม BDMS ACADEMIC ANNUAL MEETING

7 พ.ย.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง บีดีเอ็มเอส คอนเนค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

'มังกรบิน' ภาพฝีพระหัตถ์ แจกความสุขปีมะโรง

ในปีมะโรง 2567  ที่กำลังจะมาถึงนี้ ร้านภูฟ้าขออัญเชิญพรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแด่พสกนิกรชาวไทยทุกคน เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตใหม่ในปี “มะโรงงูใหญ่” 2567  นี้ ความว่า

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 66

17 ต.ค.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเป็นการประชุมใน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

16 ต.ค.2566 - เวลา 15.47 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท