เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ บรรเลงโดยวง RBSO

7 ม.ค.2565 – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565 รายการ Royal Concert “Alice Sara Ott plays Ravel” บรรเลงโดยวง RBSO ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การนี้  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางนวลพรรณ ล่ำซำ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เฝ้าฯ รับเสด็จ