เผยแพร่ผลงาน'พระยาศรีสุนทรโวหาร' บุคคลสำคัญของโลก

วธ.เผยแพร่ประวัติ-ผลงาน ‘พระยาศรีสุนทรโวหาร’ ในโอกาสยูเนสโกยกย่องเชิดชูเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ปี 2565 

27 ก.ค.2565 – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้มีมติประกาศยกย่องพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 41 เนื่องในวาระครบรอบ 200 ปี ชาตกาลในปี พ.ศ. 2565 (200th anniversary of the birth of Phraya Srisundaravohara (Noi Acharyankura) (1822 – 1891) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประวัติและผลงานสำคัญของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน ให้รู้จักและยกย่องเชิดชูบุคคลด้านภาษาไทยของประเทศไทยร่วมกัน

วธ.ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดฉะเชิงเทราในด้านข้อมูลและเนื้อหา ประกอบด้วยประวัติและผลงานสำคัญต่างๆ ได้แก่ ผลงานนิพนธ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ ประเภทแบบเรียนภาษาไทย ประเภทสุภาษิต ประเภทวรรณคดี ประเภทคำประกาศพระราชพิธี ประเภทคำฉันท์ ประเภทลิลิต บทเสภาเรื่องอาบูหะซัน ตอนที่ 7 ประเภทหนังสือศาสนา เนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หนังสือ “คำฤษฎี” และประเภทโคลงเบ็ดเตล็ดและโคลงเฉลิมพระเกียรติเจ้านาย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีผลงานนิพนธ์ด้านวรรณศิลป์และการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย เช่น หนังสือคำนมัสการคุณานุคุณ เป็นต้น โดยช่องทางของ วธ. ในการร่วมเผยแพร่ประวัติและผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร ครั้งนี้ อาทิ Facebook line Youtube กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถรับชมในรูปแบบ E-book ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.noi-acharyankura.info/. เว็บไซต์ www.digital.net.go.th และ เว็บไซต์ www.finearts.go.th

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า ทางจังหวัดฉะเชิงเทราเชิญชวนเยี่ยมชมประวัติและผลงาน ในหัวข้อ “ปราชญ์ภาษาไทยของแผ่นดิน” ทุกวันพุธ – อาทิตย์ ณ หอเชิดชูเกียรติ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา รวมถึงกำหนดจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลอง วันที่ 5 ก.ค. 2565 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 200 ปี พระยาศรีสุนทรโวหาร ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลสำคัญของโลก   ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศต่อไปด้วย

ทั้งนี้ พระยาศรีสุนทรโวหาร ญาณปรีชามาตย์ บรมนารถนิตยภักดี พิริยพาหะ เดิมชื่อน้อย เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2365 ที่บ้านคลองโสธร ต่อมาได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในลำดับที่ 1457 ว่า “อาจารยางกูร” เมื่อ พ.ศ. 2457 ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2434 รวมสิริอายุ 69 ปี

ท่านเป็นนักปราชญ์ทางภาษาและหนังสือ เป็นเจ้ากรมอาลักษณ์ เป็นองคมนตรีที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เป็น “อาจารย์ใหญ่” คนแรกของโรงเรียนหลวง และครูสอนหนังสือไทย เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า          มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอีกหลายพระองค์ ได้นิพนธ์วรรณกรรมทั้งร้อยแก้ว โคลง ฉันท์ กาพย์กลอน ลิลิต ซึ่งล้ำค่าไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะตำราเกี่ยวกับภาษาไทย ที่สำคัญก็คือ แบบเรียนหลวง 6 เล่ม ได้แก่ “มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยคสังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์” และหนังสือแบบเรียนภาษาไทยอื่น ๆ อีก 12 เล่ม มีผลงานด้านหนังสือประเภท สุภาษิต วรรณคดี คำฉันท์ ลิลิต บทเสภา หนังสือด้านศาสนา และผลงานเบ็ดเตล็ด รวม 15 เรื่อง เป็นผู้ประพันธ์ เนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื้อเพลงแรก ผลงานของท่านเป็นมรดกตกทอดมาถึงอนุชนรุ่นหลัง แม้จะมีการปรับเปลี่ยนบทเรียน แต่ล้วนมีพื้นฐาน มาจากหนังสือเรียน 18 เล่มนี้ ท่านได้รับยกย่องว่าเป็น “ศาลฎีกาในเรื่องหนังสือไทย” อีกด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวอารยธรรมขอมตามรอยปราสาทสด๊กก๊อกธม

อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ถือเป็นสถานที่สำคัญติดประเทศเพื่อนบ้านที่เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม มีร่องรอยอารยธรรมขอมโบราณ เป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำมาสู่การจัดงานการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณตามรอย

นายกฯ หนุนแผนแม่บทเสนอชื่อ 'ครูบาศรีวิชัย' เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก กลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ จากพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลําพูน

อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุให้ชาวพุทธบูชาเสริมมงคล

4 มี.ค.2566 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป และเวียนเทียนรอบมณฑป จากนั้นเปิดงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3” ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ครม. ไฟเขียวเสนอ ยูเนสโกขึ้นทะเบียน 'ผ้าขาวม้า' เป็นมรดกทางวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 มี.ค. 66 ได้เห็นชอบให้เสนอ ผ้าขาวม้า : ผ้าเอนกประสงค์ในวิถีชีวิตไทย (Pha Khoa Ma : Multifunctional cloths in Thai life) ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ