ป้ายกำกับ :

กรมการศาสนา

วธ.ตั้งรองอธิบดีกรมศิลป์-กรมศาสนา 4 ตำแหน่ง

8 เม.ย.2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 58/2567 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์

ตามรอยสังเวชนียสถาน แดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์

เดินทางข้ามพรมแดนไปลุมพินี 1 ใน 4 สังเวชนียสถานที่เนปาล   พระภิกษุและผู้แสวงบุญเข้าสักการะภายในวิหารมายาเทวึ สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ  รอยพระบาทแรกของพระพุทธเจ้าประทับ ณ สถานที่แห่งนี้ ต่อมาตรัสรู้เป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธ

ผู้แสวงบุญอินเดียเพิ่ม ขยายศูนย์ดูแลพุทธศาสนิกชน

ปี 2567 มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยไม่ต่ำกว่า 7 หมื่นคนเดินทางมาจาริกแสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย-เนปาล นำมาสู่แผนการขยายศูนย์อำนวยความสะดวกดูแลผู้แสวงบุญดินแดนพุทธภูมิให้มีเพิ่มมากขึ้น พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร

สัมผัสสถานที่จริง'สังเวชนียสถาน' ต่อยอดงานศาสนา

พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เดินทางไปสัมผัสสถานที่จริงที่สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ 4 แห่ง สถานที่ประสูตร  สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน ในประเทศอินเดียและเนปาลอีกครั้งจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

พลังศรัทธาชาวใต้ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียอัญเชิญประดิษฐานชั่วคราวภายในวิหารมณฑป ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือที่ชาวกระบี่เรียกว่า “วัดบางโทง” ด้วยริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

'เชียงใหม่'ขยายเวลาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

พรุ่งนี้วันสุดท้าย สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ท้องสนามหลวง

2 มี.ค.2567 – ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมการศาสนา ประกาศขยายเวลาเปิดและปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะในช่วงวันที่ 2-3 มี.ค.  ตั้ง

ขยายเวลาสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย

27 ก.พ.2567 – กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เฉลิมพระเกียรติในหลวง 6 รอบ

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) พร้อมด้วย H.E. Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และนายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980

เที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระธาตุ 12 นักษัตร

เดินสายไหว้พระขอพรเพื่อเสริมสิริมงคล เป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆ  และประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ คือ การสักการะพระธาตุประจำปีเกิด  เพื่อให้ชีวิตมีความราบรื่น  มีโชคลาภ  รวมทั้งเป็นสิริมงคลต่อการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆ ปี  ซึ่งสำหรับในประเทศไทยแล้ว มีพระธาตุประจำปีเกิดกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ  แต่จังหวั

อัญเชิญ'พระบรมสารีริกธาตุ'เก่าแก่จากอินเดีย

พุทธศาสนิกชนไทยนิยมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยความศรัทธาและความเชื่อพระธาตุมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ เมื่ออยากได้บุญต้องการความสำเร็จจะไปกราบไหว้บูชา ขอศีลขอพร เป็นวิถีวัฒนธรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น

วธ.เปิด3เส้นทางมูเตลู สร้างรายได้ชุมชน

26 ม.ค.2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในปี 2567 ได้มอบนโยบายให้กรมการศาสนา (ศน.) ขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อ (มูเตลู) ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Soft power ที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย

ย้อนเวลาสู่อยุธยา สวด'โอ้เอ้วิหารราย'

การสวดโอ้เอ้วิหารราย เป็นบทสวดที่ปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการอ่านกาพย์พระไชยสุริยาที่นำมาจากหนังสือมูลบทบรรพกิจ เป็นตำราเรียนขั้นปฐมภูมิของเด็กสมัยโบราณ ช่วยในการอ่านออกเสียงและผันวรรณยุกต์  

เปิดวัดเจดีย์หลวง ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยามค่ำคืน

5 ม.ค.2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “ THACCA” (Thailand Creative Content Agency) เพื่อผลักดัน 8 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านเฟสติวัลและการท่องเที่ยว และเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว

วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

5 ม.ค.2567 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกภูมิภาค จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึก

เที่ยววัดมหาธาตุฯ จัดสมโภชใหญ่ข้ามปี

เริ่มแล้วสำหรับงานสมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ตามรอยประวัติศาสตร์พระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่ง 3 ยุค ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567  

10 วัดประดับไฟฉลองเทศกาลปีใหม่

ถือเป็นเส้นทางชวนเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์กับกิจกรรม “อารามอร่าม 10 วัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” บนเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะผ่านวัดสำคัญที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ชวนคนไทยสวดมนต์ข้ามปี 2567 เสริมสิริมงคล

25 ธ.ค.2566 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่

กังสดาล เสียงในพระราชพิธีจากอดีตถึงปัจจุบัน

เดือนพฤศจิกายน 2566 เป็นช่วงเวลาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระกฐินหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง

วธ.จัดสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ร.9 ทั่วไทย

12 ต.ค.2566 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วันที่ 13 ตุลาคม นี้ วธ. โดยกรมการศาสนา จะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เพิ่มเพื่อน