ป้ายกำกับ :

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

'สมาคมเศรษฐศาสตร์ฯ' ล่าชื่อ ออกแถลงการณ์ 'ความขัดแย้งระหว่าง ธปท.กับ ฝ่ายการเมือง'

ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ในฐานะ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย และ นายวิศาล บุปผเวส เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รวบรวมรายชื่อเตรียมออกแถลงการณ์เรื่อง ความขัดแย้งระหว่าง ธปท.กับ ฝ่ายการเมือง มีใจความว่า

คนเขียน ’กม.ธปท.’ มาเอง! ชี้พฤติการณ์คนในรัฐบาล เข้าข่ายแทรกแซงแบงก์ชาติ

‘สังศิต’ ระบุพฤติการณ์คนในรัฐบาล เข้าข่ายแทรกแซงแบงก์ชาติ ยันสถานการณ์ไม่เข้าข่ายปลด ’เศรษฐพุฒิ’ ได้

ธปท.คลอดเกณฑ์ส่งเสริมการร่วมลงทุนแก้ไขหนี้เสีย

ธปท.การออกหลักเกณฑ์ส่งเสริมการร่วมลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและช่วยเหลือลูกหนี้ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เพิ่มเพื่อน