ป้ายกำกับ :

พนมบุตร จันทรโชติ

ศรีเทพมรดกโลกฉลองใหญ่ ผู้ชมทะลุล้าน

เมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานในสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง จ.เพชรบูรณ์ มีชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมโบราณสถานอันทรงคุณค่าระดับโลกมากกว่า 1 ล้านคนแล้ว นับตั้งแต่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองยอดผู้เข้าชมทะลุหลักล้าน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

อนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 2 รัชกาล วัดราชประดิษฐฯ

คัมภีร์ใบลานที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตร คัมภีร์โบราณนี้มีความสำคัญเทียบเท่ากับวัด ซึ่งเป็นวัดประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  เป็นคัมภีร์ใบลานที่เคยประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมตั้งแต่สมัย ร.  4 ถือว่าเป็นคัมภีร์ใบลานฉบับหลวง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์พร้อมเปิดปี 68

28 มี.ค.2567 – นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งเป็

อธิบดีกรมศิลป์นำใส่เสื้อม่วงถวายความภักดี'กรมสมเด็จพระเทพ'

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี

พิพิธภัณฑ์ฯ ขอนแก่น ปรับลุคครั้งใหญ่!

50 ปีที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ได้เปิดให้บริการประชาชน นักเรียน นักศึกษา ถือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสครบรอบ 5 ทศวรรษ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จัดงานสมโภชเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ทศวรรษ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น (The 5th Decade of Khon Kaen National Museum)  

'ราตรีนี้...ที่วัดไชยฯ' นทท.แต่งไทยเที่ยวคึกคัก

17 พ.ย.2566 – นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมกิจกรรมตลาดย้อนยุค อยุธยาไนท์มาร์เก็ต บริเวณลานด้านข้างวัดราชบูรณะ และกิจกรรม“ราตรีนี้…ที่ วัดไชยวัฒนาราม” ซึ่

ครั้งแรกสร้างพระพุทธสิหิงค์ ช่วยกองทุนโบราณคดี

พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่คนไทยเคารพบูชากันอย่างสูง และเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของพระพุทธสิหิงค์ ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจความสำคัญหรือความหมายของพระพุทธสิหิงค์มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังซึมซับความงดงามทางพุทธศิลป์

เปิดคลังกลางพิพิธภัณฑ์ เก็บโบราณวัตถุชาติกว่าแสนชิ้น

โบราณวัตถุจำนวนมากกว่าแสนชิ้นที่เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบและปลอดภัยตามมาตรฐานคลังพิพิธภัณฑ์ระดับโลกที่อาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งจัดสร้างขึ้นใหม่ โดยออกแบบและวางระบบการบริหารจัดการให้เป็นคลังเปิด

กรมศิลป์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง

23 ก.ค.2566 – นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 กรมศิลปากรกำหนดจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจตลอดจนการสืบสาน รักษา

อธิบดีศก.ยืนยันโครงสร้างพระปรางค์วัดอรุณฯ ไม่มีปัญหา

21 มิ.ย.2566 – นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่กรมศิลปากรดำเนินการจัดเก็บ

ข้อมูล 3D โบราณสถาน ด้วยวิธีสแกนภาพสามมิติ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตามโครงการเก็บข้อมูลโบราณสถานโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดูแลโบราณสถานของชาติ

เทคโนโลยีสแกน 3 มิติ ช่วยติดตามอนุรักษ์วัดอรุณฯ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแห่งรัตนโกสินทร์ในสายตาโลก   ส่วนสายมู วัดอรุณฯ มีความเชื่อว่า การได้มากราบไหว้บูชา ช่วยในเรื่องสะเดาะเคราะห์ ล้างอาถรรพ์ หนุนดวง แก้ดวงตก และมีชัยชนะเหนือศัตรู

ตู้พระธรรมวัดเบญฯ คลังคัมภีร์ใบลานล้ำค่า

คัมภีร์ใบลานโบราณหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ   3 ยุคสมัย ได้แก่ สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์  ซึ่งวัดเบญจมบพิตรได้เก็บรักษาไว้ที่ในพระวิหารสมเด็จ ส.ผ. (เสาวภา ผ่องศรี) กรมศิลปากร  (ศก.) สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับวัดเบญจมบพิตร นำเข้าสู่การดำเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

ปลุก’อาสาท้องถิ่น’ อนุรักษ์โบราณสถานมรดกล้านนา

จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ การขยายตัวของเมือง หรือแม้กระทั่งการลักลอบขุดของโบราณ  ทำให้เกิดผลกระทบต่อวัดเก่า เมืองเก่า โบราณสถานในหลายพื้นที่ การกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาภัยอันตรายที่คุกคามต่อศิลปวัฒนธรรม ต้นเหตุของความสูญเสียมรดกของชาติ ต้องเดินหน้าอย่างจริงจัง

เพิ่มเพื่อน