ป้ายกำกับ :

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ดื่มด่ำความงามพระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑ์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้แทนพระองค์ เปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”

ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และ รมว.ทส. “วราวุธ” เป็นประธาน นำพลังร่วมทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 มิ.ย. 66

กรมป่าไม้ ถวายต้นจามจุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานปฏิบัติธรรม "อมฺพรมหาเถร" จ.ปทุมธานี

วันนี้ (16 ก.พ. 66) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานปลูกต้นไม้

เพิ่มเพื่อน