ป้ายกำกับ :

สวธ.

สืบสานปีใหม่เมือง หนุน’สงกรานต์’ขึ้นมรดกโลก

เป็นภารกิจที่ชาวไทยต้องร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เมื่อองค์การยูเนสโก (UNESCO )   อนุมัติให้ ”ประเพณีสงกรานต์ไทย” (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น Tentative list เพื่อพิจารณาในที่ประชุมในช่วงปลายปี 2566  ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

‘ฟ้อนเมืองปูจาพญามังราย’ Soft Power รูปแบบใหม่

อ่อนช้อยงดงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับการจัดแสดง “ฟ้อนเมืองเชียงราย” บวงสรวงพญามังรายมหาราช ในโอกาสครบรอบสถาปนาเมืองเชียงรายครบ 761 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติพญามังราย ผู้ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย

‘วันเด็กแห่งชาติ 2566’ รวมงานศิลป์เพื่อเด็กไทย

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565 โดยมีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า”รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเอกช

สวธ.สนับสนุนการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

29 ต.ค.2565 – มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการ รับเงินสนับสนุน จำนวน 6,000,000 บาท ตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดแสดงโขน ดนตรี

3 หน่วยงานหนุนถ่ายทอด'โนรา'

8 ก.ย.2565 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) มอบหมายให้ นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง “โนรา” ร่วมกับ รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ 

เชิดชู'จ่าทวี'ครูผู้ให้ ช่วยสืบสานพุทธศิลป์

รางวัลศิลปาจารย์จัดตั้งครั้งแรกในปี 2565 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อมอบให้แก่ ศิลปินต้นแบบ  ครูศิลป์ ครูช่าง ครูภูมิปัญญาศิลป์ ปราชญ์ท้องถิ่น ที่มีความเชี่ยวชาญในการอนุรักษ์  สืบสาน ต่อยอดและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญา ตลอดจนมีผลงานโดดเด่นมากกว่า 20 ปี

สวธ.จับมือมรภ.จันทรเกษม ปั้นบัณฑิตจัดการทุนวัฒนธรรมในชุมชน

25 ส.ค.2565 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผศ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ในการจัดการศึกษาหลักสูตรชุดวิชา (Module course) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน

สวธ.แจ้งบำเพ็ญกุศล 'สมบัติ เมทะนี' ศิลปินแห่งชาติ

สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศล’สมบัติ เมทะนี’ ศิลปินแห่งชาติ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพเย็นนี้ที่วัดพระศรีมหาธาตุฯ สวดพระอภิธรรม 7 วัน เก็บศพ 100 วัน

รวมพลศิลปินแห่งชาติสืบสานศิลป์

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ซึ่งตระเวนบ่มเพาะศิลปะให้กับเด็กและเยาวชนและครูศิลปะทุกภาคของไทยต้องหยุดชั่วคราว ถือเป็นโครงการที่เด็กไทยต่างเฝ้ารอ เพราะเปิดโอกาสในการเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและซึมซับแนวคิดในการทำงานศิลปะจากบรรดาศิลปินแห่งชาติแบบใกล้ชิด

ยกย่อง'จ่าทวี บูรณเขตต์'เป็น'ศิลปาจารย์'

1 มิ.ย.2565 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปินที่เป็นต้นแบบอันดีงาม เป็นครูผู้เปี่ยมล้นด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และยึดมั่นแนวทางปฏิบัติภารกิจในการธำรงรักษา

เล็งเสนอ'ข้าวเหนียวมะม่วง'เป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม

17 เม.ย.2565 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวถึงแร็พเปอร์สาวชื่อดัง มิลลิ (MILLI) หรือ ดนุภา คณาธีรกุล ที่ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีและศิลปะระดับโลกอย่าง Coachella แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยก่อนจบการแสดง มิลลิ ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์ว่า ส่งผลดีต่อการผลักดัน soft power 

สิ้น'หะมะ แบลือแบ'ศิลปินแห่งชาติเสาหลักดิเกร์ฮูลูแดนใต้

7 มี.ค.2565 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นายหะมะ แบลือแบ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ดีเกร์ฮูลู) พุทธศักราช  2559 ถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 02.20 น. ณ บ้านพักเลขที่  31 หมู่ที่ 1 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา เนื่องด้วยโรคเบาหวาน สิริรวมอายุ 73 ปี  

หนุนต่อยอด 'อาหาร-ผ้าไทย' เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

25 ต.ค.2564 – นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เดินหน้าขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมอย่าง โดยเฉพาะการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คุ้มค่ากับงบประมาณที่อุดหนุนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สวธ.ให้แนวทางเครือข่ายวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมในพื้นที่ เน้นดำเนินงานผ่านการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

เพิ่มเพื่อน