ป้ายกำกับ :

เขตพระนคร

240 ปี เทวสถาน'โบสถ์พราหมณ์'

8 เม.ย.2567 – พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระเทวสถาน สำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) มีอายุ 240 ปี

เพิ่มเพื่อน