ป้ายกำกับ :

โปรดเกล้าฯ

เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตดาบตำรวจ-อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร' ดำรงตำแหน่ง กสทช.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

โปรดเกล้าฯ​แต่งตั้ง​ ประธานและกรรมการ​ กสทช. จำนวน​ 5 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระบุว่า

โปรดเกล้าฯ 'พล.ต.ชรัติ' กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้นายทหารกลับเข้ารับราชการ

อสส. ยื่นเลขาฯครม. ถอนเรื่องเสนอโปรดเกล้าฯ 'ปรเมศวร์' นั่งผู้ตรวจการอัยการ

นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด (อสส.) ได้มีหนังสือ อส 0004(คก1)/16271 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2564 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความว่า ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือที่อ้างถึง 1 เเละ 2

ส่อวืด! เปิดเหตุผลองคมนตรีตีกลับ 'ปรเมศวร์' ขึ้นผู้ตรวจอัยการรอบ 2

องคมนตรีตีกลับหนังสือขอโปรดเกล้าฯ ‘ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม’ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจอัยการ ‘สลค.’ ส่งหนังสือแจ้งเหตุผลให้อัยการสูงสุด

เพิ่มเพื่อน