โปรดเกล้าฯ 'พล.ต.ชรัติ' กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

ราชกิจจานุเบกษา2 มี.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้นายทหารกลับเข้ารับราชการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ นายทหารนอกกอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กลับเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (อัตรา พลตรี) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' แต่งตั้ง 4 กก.นโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บิ๊กตู่ลงนามในประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง 4 คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยแล้ว มีอายุ 4 ปีนับแต่นี้