ป้ายกำกับ :

AA+(tha)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ ที่ AA+(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพ โดย ฟิทช์

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ AA+(tha)

เพิ่มเพื่อน