'กกต.' แจงแจกใบส้ม 'สุรพล' สุจริตรอบคอบแล้ว ถือเป็นที่สุดตามรธน.จ่ออุทธรณ์ต่อไป

กกต.แจงแจกใบส้ม 'สุรพล'ดำเนินการโดยสุจริตรอบคอบแล้ว ลั่นคำสั่งของกกต.ถือเป็นที่สุดตามรธน.เตรียมนำคำพิพากษาและแนวทางคำวินิจฉัยศาลยกฟ้องผู้ฟ้องเข้าที่ประชุมเพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจอุทธรณ์ต่อไป

22 เม.ย.2565 -สำนักงานค​ณะกรรม​การเลือกตั้ง​ (กกต.)​ ออกเอกสารชี้แจงกรณีศาลจังหวัดฮอด พิพากษาให้ สำนักงาน กกต.ชดใช้ค่าเสียหายกว่า 64 ล้านบาท ให้กับนายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 เชียงใหม่ จากมติให้ใบส้มเพิกถอนสิทธิ​เลือกตั้งจากใส่ซองถวายเทียนพระ

โดยระบุว่ากกต.และสำนักงาน กกต.ได้ดำเนินการโดยสุจริตและรอบคอบแล้ว ตามรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นการทำตามหน้าที่และใช้อำนาจสืบสวนหรือไต่สวนตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 224(2) เพื่อให้ทันกับการประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดยเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กกต.จึงมีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวได้ โดยคำสั่งของ กกต.ถือเป็นที่สุด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 225

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จะมีการรายงานคำพิพากษาของศาลจังหวัดต่อที่ประชุม กกต.ให้ได้รับทรายรวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบคดีในลักษณะเดียวกันกับคดีอื่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดกับ กกต. แล้วศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลจังหวัดฮอดต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วุฒิสภา' ลงมติเห็นชอบ 'ชาย นครชัย' นั่ง กกต. ผ่านเฉียดฉิว 126 คะแนน

ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบ นายชาย นครชัย อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

'ดร.ณัฎฐ์' มือกฎหมายมหาชน ชำแหละ เหตุผลทำไม กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.ล่าช้า-เตะถ่วงหรือไม่

จากกรณีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กำหนดเป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค.2566 อย่างไรก็ตามขณะนี้ กกต.ยังไม่ประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส. เหตุผลใด ทำไมถึง กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งล่าช้าหรือว่าเตะถ่วงดึงเกมหรือไม่ อย่างไรนั้น

ประธาน กกต. เซ็นคำสั่งนับคะแนนใหม่ ส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อ 47 หน่วย 16 จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ ได้ลงนามในคำสั่งกกต. ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ หลัง กกต.ได้รับรายงาน ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง แล้วปรากฏว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง จึงสั่งให้นับคะแนนใหม่ ใน 47 หน่วย ใน 16 จังหวัด โดยให้นับคะแนนใหม่ภายในไม่เกินวันที่ 11 มิ.ย. 2566 ประกอบด้วย