สธ.ออกประกาศใหม่ 2 ฉบับเรื่องอาหาร GMO แล้ว

'สาธิต' ออกประกาศสาธารณสุข 2 ฉบับรวด ว่าด้วยอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม พร้อมด้วยการแสดงสลากอาหาร เอกชน-ผู้บริโภคเตรียมตัวอีก 180 วันที่ผลบังคับใช้

08 มิ.ย.2565 – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 ฉบับต่อเนื่องกันในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ ซึ่งลงนามโดยนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และ 2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง การแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

ทั้งนี้ประกาศทั้ง 2 ฉบับจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วันนับจากการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 7 มิถุนายนนี้

โดยประกาศฉบับแรกนั้นมีด้วยกัน 10 ข้อ ซึ่งเนื้อหาสำคัญอยู่ที่บัญชีแนบท้ายที่ได้กำหนดรายละเอียดของ GMOแบบต่างทั้งจากพืช, สัตว์ และจุลินทรีย์ที่ดัดแปรพันธุกรรมมาใช้เป็นอาหาร หรือส่วนประกอบของอาหาร ในขณะที่ประกาศฉบับที่สองนั้นมีทั้งสิ้น 9 ข้อ โดยได้กำหนดการติดฉลากของผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ GMO

อ่านรายละเอียดประกาศเรื่องอาหาร GMO ที่นี่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/127/T_0010.PDF
อ่านรายละเอียดประกาศเรื่องฉลาก GMO ที่นี่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/127/T_0014.PDF

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์