'อัษฎางค์' ฟาดกลุ่มไล่ 'ประยุทธ์' กดดันศาล อ้างตัวเป็นฝ่ายปชต.แต่ไม่เคารพกติกา

'อัษฎางค์' ฟาดกลุ่มไล่ 'ประยุทธ์' กดดันศาล อ้างตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตย แต่ไม่เคารพกติกา ย้ำ วาระ 8 ปี ของผู้ดำรงตำแหน่งนายกฯเป็นอำนาจและหน้าที่โดยตรงของฝ่ายตุลาการ

24ส.ค.2565- นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังนี้

ประชาธิปไตย คืออะไร

ประชาธิปไตยคือ การปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ และภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทำให้เรามีสิทธิเสรีภาพ ที่จะคิด พูดหรือทำอะไร อย่างเต็มที่ *ภายใต้กฎหมาย กฎหมายที่ว่านั้นมาจากรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตย คือ การที่เรามีสิทธิเสรีภาพ ที่จะคิด พูดหรือทำอะไร อย่างเต็มที่ *ทั้งนี้ ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ ที่หมายความว่า เสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างไร เราต้องว่าตามนั้น ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ว่าอะไรเราไม่สน แต่ทุกคนต้องทำตามเราหรือพวกเราเท่านั้น

ประชาธิปไตย คือ การปกครองแบบตัวแทน กล่าวคือเราเลือกผู้แทนฯ ไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติแทนเราในรัฐสภา และรัฐสภาแห่งนี้เป็นที่ก่อเกิดของฝ่ายบริหาร(รัฐบาล)และฝ่ายตุลาการ(ศาล)
โดยที่สถาบันหลักทั้ง 3 ฝ่ายดังกล่าว มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา คือ อำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน กล่าวคือ อำนาจการปกครองเป็นของประชาชน แต่ประชาชนไม่ได้ใช่อำนาจโดยตรง แต่เลือกผู้แทนราษฏรไปทำหน้าที่แทนตน

ประชาชนเลือกผู้แทนราษฏร(ฝ่ายนิติบัญญัติ-รัฐสภา)
สส.(ฝ่ายนิติบัญญัติ-รัฐสภา)เลือกนายกรัฐมนตรี (รัฐบาล)
รัฐบาล เลือก ผู้พิพากษา (ศาล)

โดยสถาบันหลักทั้ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย มีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันของตุลาการ

• ฝ่ายนิติบัญญัติ(รัฐสภา)ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายบริหาร (รัฐบาล)ได้ด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พิจิตรงบประมาณ ตั้งกระทู้

• ฝ่ายบริหาร(รัฐบาล) ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายนิติบัญญัติ(รัฐสภา)ได้ด้วยการยุบสภาฯ

• ฝ่ายตุลาการ(ศาล)

ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอำนาจกับฝ่ายนิติบัญญัติ(รัฐสภา)และฝ่ายบริหาร(รัฐบาล)

โดยกระบวนการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การวินิจฉัยข้อพิพาทคดีปกครองและคดีทั่วไป

ดังนั้น เรื่องอายุราชการ 8 ปี ของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นอำนาจและหน้าที่โดยตรงของฝ่ายตุลาการ ซึ่งเป็นอำนาจในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายบริหาร

การที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์และประชาชน ออกมากดดันหรือไม่ปล่อยให้ศาลได้ทำหน้าที่อย่างอิสระ หรือแม้แต่การไม่ยอมรับการพิจารณาคดีของศาล คือ

•1 อ้างตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตย แต่อ่อนด้อยทางความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง กล่าวคือไม่มีความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

•2 อ้างตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตย แต่ไม่เคารพกติกาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

•3 อ้างสิทธิ เสรีภาพ ทั้งที่ในทางปฏิบัติกลับใช้สิทธิเสรีภาพของตน เพื่อเบียดบังสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

•4 อ้างสิทธิ เสรีภาพ เพื่อบังคับให้ผู้อื่นทำตามความต้องการของตน ซึ่งเข้าข่ายความเป็นเผด็จการ

อ้างประชาธิปไตย ทั้งที่นิยามเผด็จการ

อ้างประชาธิปไตย ทั้งที่ตัวเองเป็นเผด็จการ

เผด็จการที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ตนและพวกพ้วงต้องการเท่านั้นถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตย

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อัษฎางค์' ดีดปากนักเรียนนอกอย่าโชว์โง่ประจานสถาบันที่ร่ำเรียนมา!

'อัษฎางค์' สอน 'ไอติม' ให้รออีกหน่อย เดี๋ยวก็ครบกำหนด 5 ปีตามรัฐธรรมนูญ อย่าเพิ่งขายไอเดียที่ด้อยค่าความรู้ที่ร่ำเรียนมาจากสถาบันระดับโลก ทำให้สถาบันและศิษย์ร่วมสำนักขายขี้หน้า

'อัษฎางค์' ฟาดแรง ผู้ที่จงใจบิดเบือน ให้ร้าย 'ป๋าเปรม' เป็นผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันฯ

'อัษฎางค์' ฟาดแรง ผู้ที่จงใจบิดเบือน ให้ร้าย 'ป๋าเปรม' เป็นผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะภาพของป๋าเปรมคือการปกป้องสถาบันฯ รับใช้ประเทศชาติมายาวนาน มีคติประจำใจว่า 'เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน'

อย่าลืมฉัน ผู้ต้องขัง 4 คนสุดท้ายคดีชุมนุมที่ดินแดง ถูกขังเกินครึ่งปีแล้ว และอาจถูกขังข้ามปี

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เผย ผู้ต้องขัง 4 คนสุดท้าย ที่ถูกกล่าวหาในคดีชุมนุมที่ดินแดง ถูกขังเกินครึ่งปีแล้ว และอาจถูกขังข้ามปี วอนอย่าลืมผู้ต้องขังการเมือง

ยกเหตุการณ์แต่งตั้งนายกฯมาเลเซีย การแต่งตั้งนายกฯในระบอบปชต.ยังคงเป็นอำนาจของประมุข

'ดร.นิว'ยกเหตุการณ์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียทรงประกาศแต่งตั้ง'อันวาร์'ขึ้นเป็นนายกฯ ยืนยันหลักวิชาการ การแต่งตั้งนายกฯในระบอบประชาธิปไตย ยังคงเป็นอำนาจของประมุข เช่นเดียวกับในอังกฤษ-ฝรั่งเศส