'ปารีณา' กระอัก! อัยการฟ้องแล้ว คดีรุกป่าสงวน ผิดกม. 4 ฉบับ โทษคุก 30 ปี

“ปารีณา” กระอักเลือด อัยการ สั่งฟ้องแล้วคดีฟาร์มไก่รุกป่าสงวนฯ ตอบหนังสือ "กมธ.ที่ดิน" เผยทำผิดกม. 4 ฉบับ “พ.ร.บ.ป่าไม้-พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ-พ.ร.บ.น้ำบาดาลฯ-ประมวลกม.ที่ดิน” หากผิดจริงโทษหนักคาดคุกไม่ต่ำกว่า 30 ปี

7 ก.ย.2565 - ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการที่ดิน (กมธ.) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ตามที่ กมธ.ฯ ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา นายธงชัย ศรีสวัสดิ์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งอัยการ จ.ราชบุรี ได้ตอบกลับหนังสือถึงกมธ.ฯ โดยมีใจความว่า ตามที่ท่านได้ทำหนังสือถึงอัยการสูงสุด ขอทราบผลการดำเนินคดี น.ส.ปารีณา ผู้ต้องหาในสำนวนคดีอาญาที่ 448/2562 ของสถานีตำรวจภูธรจอมบึง คดีอาญาที่ 1/2563 ตามที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการสอบสวนเพิ่มเติม และส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี พิจารณาแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณานั้น

สำนักงานอัยการ จ.ราชบุรี ได้รับสำนวนการสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรจอมบึง และสำนวนการสอบสวนของกองบังคับการตำรวจปราบปรามฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 ต่อมาน.ส.ปารีณา ได้ร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการ จ.ราชบุรี อธิบดีอัยการภาค 7 และอัยการสูงสุด หลายครั้งต่างวันเวลากัน สำนักงานอัยการ จ.ราชบุรี ได้มีการตั้งองค์คณะร่วมกันพิจารณาสำนวนเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบ และเป็นธรรม และได้ดำเนินการสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นในหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหา ซึ่งในขณะนี้ได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักงานสวบสวนครบถ้วนแล้ว

องค์คณะได้ร่วมกันพิจารณาเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 2 สำนวน ฐานความผิด 1.ร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ร่วมกันก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 3.ร่วมกันเข้ายึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงก่อสร้างหรือเผาป่า กระทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน โดยได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต

รวมถึงร่วมกันประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ในเขตน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 มาตรา 4,5,6, 8,9,14, 26/4,26/5,31,35 ที่แก้ไขแล้ว กฎกระทรวงฉบับที่ 1,069 (2527) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ 2507 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2527 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ลงวันที่ 27 ก.ค. 2531 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 4,54,55,72 ตรี,74 ทวิ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1,8,9,108 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 ลงวันที่ 29 ก.พ.2515 ข้อ 11 พ.ร.บ.น้ำบาดาล 2520 มาตรา 3,5,16,36 ทวิ ที่แก้ไขแล้ว ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33,83,91 ที่แก้ไขแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอสำนวนต่ออธิบดีอัยการภาค 7 พิจารณาตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 2563 ข้อ 42 (กรณีคดีสำคัญ)

ทั้งนี้รายงานข่าวจาก กมธ.ฯ แจ้งว่า สำหรับความผิดของ น.ส.ปารีณา เป็นการทำความผิดตามกฎหมายหลัก 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ 2507 พ.ร.บ.น้ำบาดาล 2520 และ พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายที่ดินฯ ทั้งนี้เฉพาะในส่วนความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ 2484 พ.ร.บ.ป่าไม้ 2507 ในกรณีบุกรุก เนื้อที่เกินกว่า 25 ไร่ มีโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 10-20 ปี โทษปรับ 2 แสน-2 ล้านบาท โดยหากรวมความผิดทุกกระทง น.ส.ปารีณาอาจมีโทษจำคุกถึง 30 ปี

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ครูใหญ่' จัดเต็ม 'ปารีณา' บอกแค่คำขอโทษไม่เพียงพอ

'ครูใหญ่-ปารีณา ขึ้นศาลขอนแก่น สอบพยานโจทก์-จำเลยนัดแรก ต่างฝ่ายต่างงัดหลักฐานสู้คดี 'อรรถพล' ย้ำชัดคำขอโทษไม่เพียงพอ เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรี

'ปารีณา' จนลง! พ้น ส.ส. เหลือ 119 ล้าน

ป.ป.ช.เปิดเซฟ 'เอ๋ ปารีณา' พ้น ส.ส. เหลือ 119 ล้าน หนี้ 28 ล้าน ไม่มีที่ดิน ภ.ท.บ.5 - ฟาร์มเลี้ยงไก่แล้ว แต่เลี้ยงวัว 50 ตัว ทำรายได้ปีละแสน รถ 9 คัน มีทั้งรถพ่วง-บรรทุก-แทรกเตอร์-มอเตอร์ไซด์

‘หมอเหรียญทอง’ แชร์โพสต์ถามคดีติดสินบน ‘สกุลธร’ รุกป่า ‘จึงรุ่งเรืองกิจ’ ทำไมเงียบกริบ

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยแชร์โพสต์ของ Samanya Akkawootwanich

กมธ.คู่ชีวิตตั้ง 'อนุชา' นั่งประธาน 'ธณิกานต์' ร่วมเป็น กมธ.แม้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

กมธ.คู่ชีวิตตั้ง 'อนุชา' นั่งประธานฯ จ่อเพิ่มประเด็นจดทะเบียนคู่ชีวิตรองรับสังคมผู้สูงอายุ 'ธณิกานต์' มั่นใจนั่งกมธ.วิสามัญได้ แม้ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ เลขาสภายันเคสต่างจากกรณี 'ปารีณา'

กลืนน้ำลาย 'เอ๋' ย้อน 'ช่อ' เรียกร้องยกเลิกม.112 แต่ไม่เรียกร้องยกเลิกม.326 328 และยังมาใช้ฟ้องจนชนะ

'เอ๋-ปารีณา' ย้อนถาม 'ช่อ-พรรณิการ์'เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112 แต่ไม่เห็นเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 326 328 และยังมาใช้กฏหมายดังกล่าวในการฟ้องดำเนินคดีปารีณาจนชนะ คือการกลืนน้ำลายตัวเอง