คนกรุง 97% หนุนบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอป

สวนดุสิตโพลเผยผลสำวจเรื่องคิดอย่างไรกับบริการเรียกมอเตอร์ไซค์ผ่านแอป 97%ยกมือหนุน พร้อมให้เปิดกว้างใครทำก็ได้ แต่หวังให้มีกฎหมายคุ้มครองทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน

08 ก.ย.2565 - สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องประชาชนคิดอย่างไรกับ บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน โดยระบุว่า จากที่กรมการขนส่งทางบกจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้การบริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน สวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ทั้งที่เคยใช้บริการ แอปเรียกรถและผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 607 คน สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันในปัจจุบัน อันดับ 1 เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน บริการหลากหลายมากขึ้น 63.10% อันดับ 2 สะดวกสบาย สามารถเรียกใช้บริการจากที่ไหนหรือเวลาไหนก็ได้ 60.96% อันดับ 3 เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับบุคคลทั่วไป 54.70% อันดับ 4 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ตรวจสอบติดตามการเดินทางได้ 42.67% และอันดับ 5 มีความโปร่งใส ทราบราคาค่าบริการล่วงหน้า 40.03%

2.ความคิดเห็น กรณี หากกรมการขนส่งทางบกจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย พบว่า เห็นด้วย 96.54% และไม่เห็นด้วย 3.46%

3.ประชาชนคิดว่าผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน ควรเป็นกลุ่มใด พบว่า อันดับ 1 เป็นใครก็ได้/เปิดโอกาสให้ทั้ง 2 กลุ่มสามารถให้บริการได้อย่างเสรี 81.39% อันดับ 2 คนขับวินรถมอเตอร์ไซค์ (ป้ายเหลือง) เท่านั้น 10.21% และอันดับ 3 บุคคลทั่วไปที่มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) เท่านั้น 8.40%

4. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบริการรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน อันดับ 1 มีการพัฒนา ปรับปรุงบริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 61.29% อันดับ 2 มีจำนวนคนขับให้บริการเพียงพอกับความต้องการ 55.68% อันดับ 3 มีประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสาร 50.58% อันดับ 4 มีระบบประเมินผลการให้บริการของคนขับ เพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการ 48.43% และ อันดับ 5 มี Call Center หรือเจ้าหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษาตลอดเวลา 39.54%

5. สิ่งที่อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี การจัดระเบียบบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันให้ถูกกฎหมาย พบว่า อันดับ 1 ออกกฎหมายคุ้มครองดูแลทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ 63.43% อันดับ 2 กวดขันเรื่องการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย เคารพกฎจราจร 62.11% อันดับ 3 มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน โปร่งใส ทันสมัย 52.22% อันดับ 4 กำหนดอัตราค่าบริการที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม 51.89% และอันดับ 5 ให้ความสำคัญกับพฤติกรรม ความสุภาพ มารยาทของคนขับ 49.75%

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ห้ามพลาด ขนส่งเปิดให้ประชาชนตรวจเช็กสภาพรถฟรี ช่วงก่อนปีใหม่

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”ชวนเจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ฟรี!!! ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศตลอดเดือนธันวาคม 2565 มุ่งมั่นลดอุบัติเหตุจากการขัดข้องของเครื่องยนต์

ดุสิตโพลแนะภาครัฐต่อยอดส่งเสริม Soft Power อาหารไทย สู่สายตาชาวโลกต่อเนื่อง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,044 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2565 พบว่า เอกลักษณ์ของอาหารไทย

'กูรูเพื่อไทย' แนะรัฐบาลปราบยาเสพติดชงลอกการบ้านยุคแม้ว

เพื่อไทยซัดปราบยายุค 'ประวิตร' ล่าช้า ชี้กฎหมายพิจารณาจากพฤติการณ์เปิดช่อง จนท.ทุจริต แนะสืบหาต้นตอ นำตัวลงโทษเด็ดขาด เสนอแยกผู้ป่วยไปบำบัด