'ป.ป.ช.' ชี้มูลอดีตนายกเล็กโพทะเลทุจริตรูปปั้น 'ไกรทอง'

'ป.ป.ช.' ฟันอดีตนายกเทศมนตรีโพทะเลกับพวกรวม 3 ราย ทุจริตกำหนดราคากลางรูปปั้นไกรทอง

30 พ.ย.2565 - นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 แถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดกรณีกล่าวหานายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล จ.พิจิตร กับพวก รวม 3 คน ทุจริตกำหนดราคากลางงานก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นไกรทอง ขนาดความสูง 6 เมตร สูงเกินจริง โดยมีผู้ถูกกล่าวหาคือ 1.นายกิตติศักดิ์ ดวงปัญญาสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล 2. นายสกล เกิดเชื้อ ปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล และ 3.สิบตำรวจโท ณรงค์ มีศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 6

จากการไต่สวนพบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ดังนี้ เทศบาลตำบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการงานก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นไกรทอง เมื่อปีงบประมาณ 2556 นายกเทศมนตรีนำแบบรูปปั้นไกรทองและเอกสารของบริษัท ก. มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ และสั่งการกำชับให้นำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการคำนวณราคากลาง ต่อมาคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโดยใช้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการวัสดุ ราคาวัสดุ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเอกสารของบริษัท ก. แต่มีเฉพาะค่าแรงที่ปรับลดให้แตกต่างไปจากเอกสารของบริษัท ก. โดยที่มิได้นำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามที่มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการกำหนดมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำราคากลาง อีกทั้งมิได้สืบหาข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเผยแพร่หรือร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในท้องที่มาประกอบการคำนวณราคากลางแต่อย่างใด จากนั้นรายงานราคากลางดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา ปรากฏว่านายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ว่าพฤติการณ์ของนายกเทศมนตรี มีมูลเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 157 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73 พฤติการณ์ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมูลเป็นความผิดทางอาญา มาตรา 157 และเป็นความผิดทางวินัย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 วรรคท้าย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ให้นายกิตติศักดิ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 พ้นจากตำแหน่ง และนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเลได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลโพทะเลลงโทษไล่ นายสกล ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 และสิบตำรวจโท ณรงค์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 ออกจากราชการ และการดำเนินคดีอาญาในเรื่องนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดทรัพย์สิน 'พล.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์' บอร์ด กปภ.ร่ำรวย 40 ล้าน!

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 'พล.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์' อดีต สนช.นั่งบอร์ด กปภ.ครบ 3 ปีสุดอู้ฟู่ ร่ำรวย 40 ล้านบาท สะสมพระเครื่องประเมินค่าไม่ได้เพียบ

'เรืองไกร' ร้องป.ป.ช.สอบ 'พิธา' ฝ่าฝืนจริยธรรม หรือไม่

กรณีแถลงการณ์ค้ดค้านคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 125/ 2566เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2566 นายเรืองไกร สีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า ปรากฏข้อเท็จจริงในเฟซบุ๊กพรรคก้าวไกล

ป.ป.ช. โชว์ผลงาน ชี้มูล-จับกุม เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต ตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมด 1,103 เรื่อง

ป.ป.ช. โชว์ผลงาน ชี้มูล-จับกุม เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต งบสูงกว่า 15.65 ล้านบาท ตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมด 1,103 เรื่อง เสร็จแล้ว 394 เรื่อง คงเหลือ 709 เรื่อง