โพลวันงดสูบบุหรี่โลกบอก 81.3%อยากเลิกแต่ส่วนใหญ่ทำได้ยาก!

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจเรื่องบุหรี่ในวันงดสูบบุหรี่โลก ชี้คนติดกว่า 81.3%อยากเลิก แต่ส่วนใหญ่เลิกยาก อึ้ง! 67% ของผู้สูบไม่เคยคิดถึงภัยควันบุหรี่มือ 2 เลย

31 พ.ค.2566 - กรุงเทพโพลล์โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เผยผลสำรวจเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องของบุหรี่ผ่านมุมมองผู้สูบและไม่สูบ ในวันงดสูบบุหรี่โลก” เนื่องด้วยวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยได้เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,114 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3 ระบุว่า ตนเองและคนในครอบครัวไม่มีใครสูบบุหรี่ รองลงมาร้อยละ 16.4 ระบุว่า มีคนในครอบครัวหรือคนรักสูบ และร้อยละ 10.3 ระบุว่าเป็นคนสูบเอง

เมื่อถามเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ว่าเคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.3 ระบุว่าเคยคิด โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 69 ระบุว่าคิดจะเลิกสูบเพื่อตัวเอง และร้อยละ 31 ระบุว่าคิดจะเลิกสูบเพื่อคนในครอบครัว ขณะที่ร้อยละ 18.7 ระบุว่าไม่เคยคิดจะเลิกสูบบุหรี่ ส่วนเหตุผลที่ยังไม่เลิกสูบบุหรี่นั้น ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.9 ระบุว่า ติดแล้วเลิกยาก รองลงมาร้อยละ 27.1 ระบุว่าสูบเพื่อคลายเครียด และร้อยละ 14.1 ระบุว่าสูบจนชินแล้ว

อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าเคยคำนึงถึงคนรอบข้างหรือไม่ เมื่อคิดจะสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 94 ระบุว่า คำนึงถึงและจะออกไปสูบที่ไกลคน /ไปสูบในเขตสูบบุหรี่ รองลงมาร้อยละ 4.8 ระบุว่า คำนึงถึงแต่เชื่อว่าเขาจะไม่ว่าและเดินหนีออกไปเอง และร้อยละ 1.2 ระบุว่าไม่คำนึงถึงถ้าเขาไม่ชอบก็ควรเดินหนีไปเอง

เมื่อถามเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ว่ามีวิธีอย่างไรเมื่อต้องอยู่ใกล้ๆ /เดินผ่านคนที่กำลังสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.9 ระบุว่าเดินเลี่ยงไปทางอื่นแทน รองลงมาร้อยละ 40.5 ระบุว่ารีบเดินผ่านให้เร็วที่สุด และร้อยละ 23.2 ระบุว่าเดินปิดจมูก/กลั้นหายใจ

จากการรณรงค์เรื่องควันบุหรี่มือ 2 คิดว่าปัจจุบันผู้ที่สูบบุหรี่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่ส่งผลต่อคนรอบข้างมากน้อยเพียงใด ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.1 เห็นว่าคำนึงถึงน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 32.9 เห็นว่าคำนึงถึงมากถึงมากที่สุด

ส่วนการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่เข้มงวดขึ้นทำให้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.1 รู้สึกได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยจากควันบุหรี่มากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 26.9 รู้สึก ได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยจากควันบุหรี่น้อยถึงน้อยที่สุด

เมื่อถามทั้งผู้ที่สูบและไม่สูบบุหรี่ในประเด็นต่างๆ พบว่า ประเด็นเรื่องการขึ้นราคาบุหรี่ทำให้มีผู้สูบบุหรี่ลดลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.7 ไม่เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 23.3 ระบุว่าเห็นด้วย ประเด็นเรื่องการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะที่เข้มงวดขึ้นทำให้มีผู้สูบบุหรี่ลดลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 47.5 ระบุว่าไม่เห็นด้วย ประเด็นการรณรงค์เรื่องภัยจากบุหรี่ผ่านสื่อ/องค์กรต่างๆ ทำให้มีผู้สูบบุหรี่ลดลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 ระบุว่าเห็นด้วย และร้อยละ 43.2 ระบุว่าไม่เห็นด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นพ.ธีระ' เตือนอย่าเพิ่งประมาทโควิด19 พึงระลึกบทเรียนที่ผ่านมา

หมอธีระชี้ BA.2.86 จะกระจายไปทั่วโลก ย้ำโควิด19 ยังไม่สามารถประมาทได้ เตือนเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ทำในสิ่งที่ควรทำ และระลึกถึงบทเรียนที่ผ่านมา