ทนายหญิงยิ้ม! ใส่กางเกงขึ้นว่าความได้แล้ว

นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เเก้ข้อบังคับอนุญาตทนายความหญิงใส่กางเกงว่าความในศาลได้เเล้ว

28 มิ.ย.2566 - ผู้สื่อข่าวรายงานงานว่าสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เผยแพร่เอกสารราชกิจจานุเบกษา เรื่องข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ซึ่งลงนามโดยนายวิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มีเนื้อหาว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 27 (3) (จ) และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาทนายความ ในการประชุมครั้งที่ 2-2/2566 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566 ให้แก้ไขข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 20 แห่งข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(2) ทนายความหญิงแต่งกายตามแบบสากลนิยม กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีขาว กรมท่า ดำ หรือสีอื่น ซึ่งเป็นสีเข้มและไม่ฉูดฉาด โดยมีรูปแบบที่เหมาะสม เสื้อสีขาวหรือสีตามกระโปรง หรือกางเกงขายาว รองเท้าหุ้มสันสีขาว น้ำตาลหรือดำ เข้าชุดกันกับเครื่องแต่งกาย”

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.และมีผลบังคับใช้แล้ว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รู้ยัง! ราชกิจจาฯประกาศ อายุต่ำกว่า 20 ปีห้ามขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการจ่ายรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6: L6) และหรือสลากอื่นที่สํานักงานสลากกิน

'ไพศาล' ร่วมยินดี 'บิ๊กตู่' เป็นองคมนตรี ความหวังคนปั่นกระแสให้เป็นนายกฯอีกก็สิ้นสุดลง

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 269,979 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกูฎไทยชั้

'ก้าวไกล' จี้ 'เศรษฐา' แก้ฮั้วประมูล ให้ตอบกลับเป็นหนังสือลงราชกิจจาฯ

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมเพื่อศึกษาการบริหารงบประมาณ ในการกำหนดหลักเกณฑ์

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา 12 ธ.ค.66

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน มีเนื้อหาว่า