ควีนเอลิซาเบธพลาดพิธีเปิดสมัยประชุมสภาอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปี ส่งเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทำหน้าที่แทน

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร และเจ้าชายวิลเลียม ซึ่งเป็นรัชทายาทในลำดับถัดไป เข้าร่วมพิธีเปิดสมัยประชุมสภาอังกฤษแทนที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่พลาดทำหน้าที่อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีในคราวนี้

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร (ขวา) ประทับข้างมงกุฎอิมพีเรียลสเตต (ซ้าย) ในห้องประชุมสภาขุนนางระหว่างพิธีเปิดสมัยประชุมสภาที่อาคารรัฐสภาในกรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม (Photo by Alastair Grant / POOL / AFP)

เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 กล่าวว่า พิธีเปิดสมัยประชุมสภาอังกฤษในวันอังคาร สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงไม่สามารถเสด็จพระราชดำเนินมายังรัฐสภา เพื่อเปิดสมัยการประชุมสภาอย่างเป็นทางการได้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการพลาดพิธีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปีของพระองค์ เนื่องด้วยปัญหาด้านพระพลานามัย

ในการนี้ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร และเจ้าชายวิลเลียม ซึ่งเป็นรัชทายาทในลำดับถัดไป จึงเสด็จทำหน้าที่แทนพระองค์ ในการอ่านพระราชดำรัสเพื่อเปิดสมัยการประชุมสภาอย่างเป็นทางการ

ข้อความในพระราชดำรัสที่ทรงอ่านในการเปิดสมัยประชุมสภานั้น รัฐบาลเป็นผู้เตรียมการและยกร่างมาทูลเกล้าถวายฯ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบวาระทางกฎหมาย, บทบาท และแนวนโยบายของรัฐบาล

พิธีเปิดสมัยประชุมสภาของอังกฤษ ถือเป็นพิธีการที่มีความสำคัญมากตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี ซึ่งจะมีพิธีอย่างหรูหราเป็นทางการตั้งแต่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงรถม้า ขนาบข้างด้วยทหารม้าราชองครักษ์คุ้มกัน จากพระราชวังบักกิงแฮมไปยังอาคารรัฐสภา

เมื่อถึงรัฐสภา พระประมุขแห่งรัฐจะเสด็จไปยังห้องประชุมสภาขุนนาง โดยเสด็จตามหลังมงกุฎอิมพีเรียลสเตตที่จะถูกอัญเชิญนำหน้าขบวนเดินเข้าสู่รัฐสภามาเป็นลำดับแรก ก่อนจะนั่งบนบัลลังก์ขนาบข้างด้วยมงกุฎอิมพีเรียลสเตต และเปิดสมัยประชุมสภาของอังกฤษอย่างเป็นทางการด้วยพระราชดำรัสที่รัฐบาลเป็นผู้เตรียมการ

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงพระชนมพรรษา 96 พรรษาแล้วในปีนี้ ทรงเผชิญปัญหาพระพลานามัยทางด้านพระวรกายจนทำให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก ประกอบกับยังไม่ฟื้นพระวรกายดีนักจากการติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ จึงจำเป็นต้องงดพระราชกรณียกิจมากมายด้วยความไม่เต็มพระทัย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง