สหภาพยุโรปตั้งเป้า 'มลพิษเป็นศูนย์' ทั้งทางน้ำและอากาศ

สหภาพยุโรปตั้งเป้าลดมลพิษทางอากาศและทางน้ำให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593 โดยเสนอกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นและการชดเชยสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพอากาศไม่ดี

ธงสหภาพยุโรป หรือ อียู (Photo by JOHN THYS / AFP)

เอเอฟพีรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 กล่าวว่า คณะกรรมาธิการยุโรปสนับสนุนนโยบายผลักดันประชาคม 27 ชาติ สู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ให้คำมั่นจะผลักดันนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในปี 2593 โดยมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศของชาติสหภาพยุโรปจะต้องเป็นศูนย์

สหภาพยุโรปเชื่อว่า หากประวิงเวลาในการลดมลพิษนี้นานเท่าไร ต้นทุนของสังคมก็จะยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นอีก 28 ปีนับจากนี้ ชาติสมาชิกยุโรปต้องร่วมมือกันทำให้สภาพแวดล้อมปลอดจากมลพิษที่เป็นอันตราย

นโบบายดังกล่าวต้องเริ่มที่การแก้ไขกฎหมายของสหภาพยุโรป รวมถึงออกคำสั่งควบคุมคุณภาพอากาศแวดล้อม และระเบียบการบำบัดน้ำเสียในเมือง

หลักการ "ผู้ก่อมลพิษจ่าย" จะถูกนำไปใช้กับสารมลพิษขนาดเล็กที่เป็นพิษในน้ำ ซึ่งคณะกรรมการฯกล่าวว่ามาจากยาและเครื่องสำอาง รวมทั้งข้อเสนอชดเชยสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการละเมิดมาตรฐานคุณภาพอากาศของสหภาพยุโรป และผู้เดือดร้อนยังสามารถยื่นฟ้องต่อศาลยุโรปได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ แต่ละประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะมีอิสระในการกำหนดมาตรการเฉพาะของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะกรรมาธิการสงวนสิทธิ์ที่จะใช้บทลงโทษต่อผู้ก่อมลพิษ

สหภาพยุโรปกล่าวว่า มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ตั้งเป้าไว้นั้นใกล้เคียงกับมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคอย่างเต็มที่ และแน่นอนว่าคำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมเป็นสำคัญเช่นกัน.

เอเอฟพีรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 กล่าวว่า คณะกรรมาธิการยุโรปสนับสนุนนโยบายผลักดันประชาคม 27 ชาติ สู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ให้คำมั่นจะผลักดันนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในปี 2593 โดยมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศของชาติสหภาพยุโรปจะต้องเป็นศูนย์

สหภาพยุโรปเชื่อว่า หากประวิงเวลาในการลดมลพิษนี้นานเท่าไร ต้นทุนของสังคมก็จะยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นอีก 28 ปีนับจากนี้ ชาติสมาชิกยุโรปต้องร่วมมือกันทำให้สภาพแวดล้อมปลอดจากมลพิษที่เป็นอันตราย

นโบบายดังกล่าวต้องเริ่มที่การแก้ไขกฎหมายของสหภาพยุโรป รวมถึงออกคำสั่งควบคุมคุณภาพอากาศแวดล้อม และระเบียบการบำบัดน้ำเสียในเมือง

หลักการ "ผู้ก่อมลพิษจ่าย" จะถูกนำไปใช้กับสารมลพิษขนาดเล็กที่เป็นพิษในน้ำ ซึ่งคณะกรรมการฯกล่าวว่ามาจากยาและเครื่องสำอาง รวมทั้งข้อเสนอชดเชยสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการละเมิดมาตรฐานคุณภาพอากาศของสหภาพยุโรป และผู้เดือดร้อนยังสามารถยื่นฟ้องต่อศาลยุโรปได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ แต่ละประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะมีอิสระในการกำหนดมาตรการเฉพาะของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะกรรมาธิการสงวนสิทธิ์ที่จะใช้บทลงโทษต่อผู้ก่อมลพิษ

สหภาพยุโรปกล่าวว่า มาตรฐานคุณภาพอากาศที่ตั้งเป้าไว้นั้นใกล้เคียงกับมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิคอย่างเต็มที่ และแน่นอนว่าคำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมเป็นสำคัญเช่นกัน.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยูเครนป่วนสหภาพยุโรป ด้วยการแฉรายชื่อผู้สนับสนุนสงครามฝ่ายรัสเซีย

การเปิดเผยรายชื่อผู้ต้องสงสัยว่า “ให้การสนับสนุน” สงครามการรุกรานของรัสเซียล่าสุด ทำให้เกิดความปั่นป่วนในยุโรป หนึ่งในนั้นมีบริษัทใหญ่ของเยอรมนีอยู่ในลิสต์ด้วย

อึ้ง! เศรษฐาแจกแม้แต่ต่างชาติ ขายฝัน 'อียู' ผุดเขตธุรกิจใหม่ยกเว้นภาษีทุกประเภท

'เพื่อไทย' รับคณะทูตอียู 15 ประเทศ ขายฝันนโยบายเขตธุรกิจใหม่ นำร่อง 4 จังหวัด ยกเว้นภาษีทุกชนิดทั้ง ภาษีนำเข้า ภาษีรายได้ส่วนบุคคล ภาษีนิติบุคคล และภาษีที่ดิน