'หมอเฉลิมชัย' ชี้ช่วงโควิดขาลงลุยปรับแผนเน้นฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงลดการเสียชีวิต

26 ต.ค. 2564 นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (หมอเฉลิมชัย) รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว “ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย” โดยมีข้อความว่า

โควิดระลอกที่สามของประเทศไทยซึ่งเริ่มต้นเมื่อ 1 เมษายน 2564

ขณะนี้ไวรัสสายพันธุ์เดลต้า เป็นสายพันธุ์หลักของประเทศ

เมื่อผ่านจุดสูงสุดในกลางเดือนสิงหาคม 2564 ด้วยความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ต้องมีมาตรการผ่อนคลายออกมาเป็นลำดับ

รวมทั้งกำลังจะมีการเปิดประเทศในเฟสที่หนึ่ง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ทำให้ช่วงขาลงของประเทศไทย มีลักษณะความชันของการลดลง น้อยกว่าความชันในช่วงขาขึ้น

แต่จากมาตรการเร่งฉีดวัคซีน เป็นปัจจัยที่ช่วยให้จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเร็วกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ ขณะนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 70 ล้านโดส
ถ้าจะทำให้การเสียชีวิตลดลงอีก จะต้องเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี และมีโรคประจำตัว ซึ่งครอบคลุมจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณร้อยละ 90

โดยขณะนี้พบว่า การฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคประจำตัวเข็มหนึ่งได้ 60% และเข็มสองได้ 50%

ถ้าเร่งฉีดให้ได้มากกว่า 70% หรือได้ครบทุกคน จะช่วยทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมาก ในช่วงที่กำลังจะมีมาตรการผ่อนคลายเพิ่มขึ้นอีก