ศาลนัดไต่สวนประกันตัว 'ทานตะวัน' 26 พ.ค.นี้ แนะ 'พิธา' กำกับดูแลไม่ให้ทำผิดซ้ำ-ต้องรับผิดชอบ

ศาลอาญาอนุญาตฝากขัง "ทานตะวัน" ต่ออีก 7 วัน หลังอัยการยื่นฝากขังครั้งที่ 8 อ้างเหตุตำรวจเพิ่งส่งสำนวนเมื่อวาน ศาลนัดไต่สวนประกันตัว 26 พ.ค.นี้ให้ "พิธา" เสนอพฤติการณ์พิเศษเป็นผู้กำกับดูแลพฤติการณ์เเละรับผิดชอบ ม็อบตะโกนหน้าศาลคืนสิทธิประกันตัว

20 พ.ค.2565 - เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรยกเลิก 112 (ครย.)จัดกิจกรรมส่งเสียงถึงศาล ส่งสารถึงเพื่อน เรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมือง ประมาณ 100 คน ที่เดินทางด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ( คาร์ม็อบ) มาถึงบริเวณหน้าศาลอาญาก็ได้ปราศรัยผ่านเครื่องขยายเสียงเรียกร้องให้ประกันตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีหมิ่นสถาบันฯ มาตรา 112 ซึ่งตัวแทนคณะราษฎร ได้อ่านจดหมายถึงศาล โปรดจงคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย มีรายละเอียดเนื้อหาสรุปว่า เรียนอธิบดีศาลอาญา และผู้พิพากษา จากสถานการณ์การคุมขังประชาชนอย่างน้อย 11 ราย ที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงออกทางการเมือง หรือออกมาเคลื่อนไหวอันมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัว ทางคณะราษฎรยกเลิก 112 (ครย.112) มีข้อคิดเห็นที่อยากจะนำเรียนต่อศาลดังนี้

1.สิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ศาลต้องให้การคุ้มครอง เพราะเป็นหลักการทางกฎหมายที่สำคัญในการดำเนินคดีอาญา

2.การไม่ให้ประกันตัว หรือ ถอนประกันตัว โดยอ้างเหตุว่า อาจจะก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายประการอื่น หรือ “อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง” เป็นเหตุผลที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย

3. การไม่ให้ประกันตัวโดยอ้างเหตุหลบหนี ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และศาลมีช่องทางอื่นที่จะใช้ทดแทนการคุมขังได้ ยกตัวอย่างเช่น ในคดีของ เอกชัย หงส์กังวาน และสมบัติทองย้อย พบว่าทั้งสองคนไม่มีประวัติการหลบหนี แม้จะได้รับสิทธิในการประกันตัวมาตลอดก่อนจะมีคำพิพากษาของศาล และจำเลยทั้งสองคนก็ปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการมารายงานตัวตามนัดทุกครั้ง นอกจากนี้ในคำร้องขอประกันตัวของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีการเมือง มีการระบุ ให้ติดอุปกรณ์กำไลอิเล็กทรอนิกส์ (อีเอ็ม) เพื่อเป็นกลไกป้องกันการหลบหนี พร้อมทั้งให้ศาลกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมอีกได้ แต่ศาลไม่ได้พิจารณาถึงมาตรการดังกล่าว และใช้มาตรการคุมขังเป็นหลัก

จากนั้นในช่วงท้ายตัวแทนคณะราษฎรจึงได้สั่งให้ผู้ชุมนุมทั้งหมดชู 3 นิ้ว และตะโกนเสียงดังพร้อมกันหลายครั้งว่า “ปล่อยเพื่อนเรา คืนสิทธิประกันตัว”

ต่อมาภายหลังได้ยื่นเอกสารจดหมายถึงศาล โดยมีเจ้าหน้าที่ศาลมาเป็นตัวแทนรับเอกสารดังกล่าวแล้ว ผู้ชุมนุมคณะราษฎรจำนวน 100 คน จึงเคลื่อนขบวนรถต่อไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และทัณฑสถานหญิงกลาง

โดยวันนี้ภายหลังทนายความยื่นคำร้องขอคัดค้านการฝากขังครั้งที่ 8 เเละที่นายพิธายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว เเล้ว

ในช่วงเย็นศาลอาญาอ่านคำสั่งว่า พิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนคำร้องและข้อคัดค้านของผู้ต้องหาแล้ว ได้ความจาก พนักงานอัยการผู้ร้องว่า ผู้ร้องเพิ่งได้รับสำนวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่19 พ.ค.65 เวลาประมาณ 13.00 น.

ผู้ร้องจึงไม่อาจที่จะพิจารณาสั่งฟ้องได้ทันประกอบกับคดีนี้เป็น คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ผู้ร้องต้องส่งสำนวนให้คณะกรรมการของทางสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อนและได้ส่ง สํานวนให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วในวันเดียวกันหลังจากได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวน แต่ยังไม่ได้รับสำนวนกลับคืนมา

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลในครั้ง นี้อีก 7 วันและผู้ร้องยืนยันว่าผู้ร้องเองและคณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการพิจารณาสั่งคดีได้ แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้

ผู้ต้องหาคัดค้านว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ไปยุ่งเหยิงกับ พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุภยันตรายประการอื่น หากไม่ฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ จะทำให้ผู้ร้องไม่สามารถที่จะพิจารณาสั่งคดีได้ ขอให้ศาลยกคำร้องขอฝากขัง

ศาลเห็นว่าเมื่อผู้ร้องเพิ่งได้รับสำนวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่19 พ.ค.65 เวลา ประมาณ 13.00 น. ทำให้ผู้ร้องไม่อาจพิจารณาสั่งคดีได้ทันและคดีนี้ก่อนฟ้องคดี ผู้ร้องต้องส่ง สำนวนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อน กรณีจึงเป็นเหตุจำเป็นเพื่อการฟ้องคดี ส่วนที่ผู้ต้องหา คัดค้านว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุภยันตราย อย่างอื่น จึงไม่มีเหตุที่จะขังผู้ต้องหานั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เมื่อได้ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาแล้วในระยะใดระหว่างสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณา ศาลจะออกหมายขังผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้ตามมาตรา 87หรือ มาตรา 88ก็ได้ และให้นำบทบัญญัติในมาตรา 66มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งมาตรา 66 บัญญัติว่าเหตุที่จะออกหมายจับได้ มีดังต่อไปนี้

1.เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่า บุคคลใดน่าจะ ได้กระทำความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี ดังนั้น ตามบทบัญญัติดังกล่าวให้ อำนาจศาลที่จะขังผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวนหากมีเหตุตามมาตรา 66 เมื่อคดีนี้ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี จึงเป็นกรณีที่ศาลจะออกหมายขังผู้ต้องหาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 71ประกอบมาตรา 66(1) กรณีการฝากขังของผู้ร้องจึงไม่จำต้องพิจารณา หลักเกณฑ์ว่าผู้ต้องหาจะมีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปก่อเหตุ ภยันตรายอย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71ประกอบมาตรา 26

2.ตามที่ผู้ต้องหาคัดค้าน จึงเห็นควรอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาในครั้งที่ 8 นี้ เป็นเวลา 7วัน นับ แต่วันที่ 23-29 พ.ค.65 แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ต้องหาในการ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106

โดยในส่วนคำสั่งประกันตัว ศาลอาญา มีคำสั่งว่า ให้นัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค.นี้ เวลา 10.00 น. และให้ผู้ร้องเสนอพฤติการณ์พิเศษที่เป็นเหตุให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา เช่น ผู้ร้องจะเป็นผู้กำกับดูแลพฤติการณ์ของผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดเพื่อมิให้ผู้ต้องหาทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้อีก และหากผู้ต้องหาผิดเงื่อนไขผู้ร้องจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร ให้ผู้ต้องหาและทนายผู้ต้องหาเสนอเงื่อนไขให้ศาลพิจารณาประกอบในการปล่อยชั่วคราวก่อนหรือในวันนัด แจ้งพนักงานสอบสวนหากจะคัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านก่อนหรือในวันนัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับก่อนหน้านี้สำหรับการฝากขังครั้งที่ 7 ศาลเคยอนุญาตฝากขังเป็นเวลา5 วันซึ่งวันนี้ที่ศาลอนุญาตฝากขังอีก7 วันก็จะครบอำนาจการคุมตัวตามกฎหมายที่ควบคุมได้ในชั้นฝากขัง 84 วัน หากพนักงานอัยการยังไม่สามารถยื่นฟ้อง น.ส.ทานตะวันได้ ก็จะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทันที

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เคลียร์ปมผู้ต้องขัง 'ทะลุแก๊ส' กรีดข้อมือ กินยาพาราหลายสิบเม็ด

นายนัสธี ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ เปิดเผยว่า ผู้ต้องขังชายกลุ่มทะลุแก๊สเข้ามาที่เรือนจำทั้งหมด 11 คน เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อแรกรับจะต้องมาอยู่ที่แดน2 ขังชายเพื่อกักโรคเป็นเวลา 10 วันซึ่งระหว่างนี้ได้มีนักจิตวิทยามาประเมินพบว่าทุกคนสามารถปรับตัวได้

'แกนนำ 3 นิ้ว' ช็อก! เด็กทะลุแก๊สพยายามฆ่าตัวตายในคุก กรีดข้อมือ กินยาพารา 60 เม็ด

นายอานนท์ นำภา ทนายความนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ผู้ต้องหาคดี 112 โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า ด่วน !!! ผู้ต้องขังการเมืองทะลุแก๊ส ฆ่าตัวตายในคุก

'นั่งร้านอุ๊งอุิ๊ง' เรียกร้องปล่อยผู้ต้องหาคดี 112 ออกจากคุก

ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่าโดยหลักการ การประกันตัวเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา ด้วยกฎหมายที่มีอยู่ การอนุญาตหรือไม่เป็นดุลยพินิจของศาล ผมเข้าใจ

'ผู้ว่าฯชัชชาติ' เดินเที่ยวตลาดนัดราษฎร พบปะทักทายแกนนำ 3 นิ้วชื่นมื่น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดนัดราษฎร ครั้งที่ 2 ที่สวนครูองุ่น มาลิก ซอยทองหล่อ 3 โดยมีการจัดกิจกรรม Talk Talk ในหัวข้อ #ทำไมถึงต้องสมรสเท่าเทียมเท่านั้น?

อัยการสั่งไม่ฟ้อง 'เพนกวิน'​ โพสต์หมิ่นศาล อึ้งเหตุ IP Address มีผู้ใช้เวลาเดียวกันถึง 232 ราย

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า เมื่อ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมาได้รับแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องคดีอย่างเด็ดขาดของพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4 ในคดีของ “เพนกวิน” หรือนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ที่ถูกกล่าวหาในข้อหา

'เพชร' ลั่นถ้าหัวหน้าก้าวไกล เป็นนายกฯ จะเข้าสภาฯตอบทุกกระทู้

นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​กลาโหม​ ออกมาชี้แจงเหตุผลที่หนีสภา ไม่ยอมไปตอบกระทู้ถาม