กระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวาน

เมื่อถึงคราวที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC เราเชื่อว่าคนที่ต่อต้านรัฐบาลคงรู้ดีว่ารัฐบาลภายใต้การบริหารของลุงตู่ ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศภายใต้การบริหารของรัฐมนตรีดอน และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้จะต้องทำได้ดี อีกทั้งเรามีเอกชนที่มีความชำนาญในการจัดการประชุมและการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะสามารถรังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ออกมาได้ดี เป็นประโยชน์กับประเทศไทย รัฐบาลจะได้หน้า และที่สำคัญลุงตู่จะได้หน้า ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะด้อยค่าลุงตู่ และพยายามจะไล่ลุงตู่ให้พ้นจากตำแหน่งก่อนที่จะถึงวันจัดประชุม

แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรลุงตู่ได้ จนถึงวันนี้ที่การประชุมเกิดขึ้นแล้ว แต่ก็ยังไม่วายจะหาทางป่วนการจัดประชุมดังกล่าว มีทั้งการหาเรื่องแซะต่างๆ นานาอย่างโง่ๆ และไร้สาระ และยังมีการจัดชุมนุมเพื่อหยุดการประชุมครั้งนี้ กล่าวหาว่าประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรบ้าง เป็นประโยชน์กับคนกลุ่มน้อยอย่างเจ้าสัวทั้งหลายบ้าง ลุงตู่ไม่มีความชอบธรรมในการลงนามในประกาศหรือปณิธานใดๆ บ้าง (ก็ไม่รู้ว่าเอาเหตุผลอะไรมากล่าวว่าลุงตู่ไม่มีความชอบธรรมที่จะลงนามใดๆ ร่วมกับผู้นำประเทศอื่นๆ ที่มาร่วมประชุม ท่านเป็นผู้นำที่มาตามครรลองประชาธิปไตยนะ)

แต่ลุงตู่เป็นเหมือนกระท้อน ยิ่งทุบยิ่งหวาน สิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดก็คือ ทุกครั้งที่มีการแซะเรื่องใดก็จะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าคนแซะไม่รู้จริง ไม่มีข้อมูล หรือถ้าหากรู้จริงก็ตั้งใจบิดเบือนเพื่อด้อยค่ารัฐบาล หาเรื่องด่าลุงตู่ การแซะของพวกเขากระตุ้นการทำงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของภาครัฐที่อาจจะทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าใดนักมาก่อนหน้านี้ เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่มีการยื่นตีความการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปีของลุงตู่แล้ว ในตอนนั้นฝ่ายที่ขับไล่ลุงตู่พยายามสร้างวาทกรรมกดดันศาล และหาทางให้ประชาชนร่วมกันขับไล่ลุงตู่ด้วยการบอกว่าลุงตู่อยู่มา 8 ปีไม่มีผลงาน ปรากฏว่า FC ของลุงตู่ทั้งสื่อมวลชน Offline มือคีย์บอร์ด Online ที่มีทั้งนักวิชาการ ผู้นำทางความคิด และ Digital Influencers ทั้งหลาย รวมทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการต่างๆ พากันดาหน้าออกมาเผยแพร่ผลงานของลุงตู่กันหลากหลายรูปแบบในหลากหลายช่องทางของการสื่อสาร ทำให้ประชาชนได้รับรู้ผลงานของลุงตู่ทั้งมิติของการแก้ปัญหา และมิติของการพัฒนา นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานของลุงตู่แล้ว ก็ยังสามารถแก้ข้อกล่าวหาของฝ่ายตรงกันข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกด้วย

ในครั้งนี้ที่มีการจัดประชุม APEC ก็ยังคงมีขบวนการเดิมที่พยายามจะทุบลุงตู่ หาว่าเราไม่มีความพร้อมบ้าง ไม่สามารถจัดได้ดีเท่ากับสมัยของทักษิณบ้าง เราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรบ้าง เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG Model เป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่า ไม่ควรนำมาแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการประชุมครั้งนี้บ้าง ข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้ถูกตีตกไปหมดทุกเรื่อง มีผู้คนหลายฝ่ายที่น่าเชื่อถือ ทั้งนักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้นำทางความคิด และ Digital Influencers ทั้งหลายช่วยกันอธิบายจนกระจ่างแจ้ง ส่งผลให้คนที่ไม่รู้ หรือไม่เคยสนใจได้รู้และหันมาสนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้น และสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุม APEC ในครั้งนี้มากขึ้น ทำให้ประชาชนเห็นแล้วว่าคนที่ตั้งใจแซะ แขวะ ด่า ด้อยค่าลุงตู่นั้น เป็นพวกที่หาเรื่อง สร้างเรื่องเท็จ สร้างวาทกรรมลวงมาด้อยค่ารัฐบาล มาประณามลุงตู่แบบไม่สนใจว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมันเป็นการหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ ตั้งใจจะด้อยค่าลุงตู่ แต่ก็หนีไม่พ้นด้อยค่าประเทศตัวเองด้วยข้อความที่เป็นเท็จ มีพฤติกรรมเป็นพวกชังชาติ

เมื่อหาอะไรเป็นแก่นสารมาจัดการกับลุงตู่ไม่ได้ ก็ใช้จอบใช้เสียมหาทางที่จะแซะลุงตู่ให้หน้าหงายให้ได้ ทำกันเป็นขบวนการ ทั้งนักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน คนชุมนุม และมีคีย์บอร์ดทั้งหลาย บางเรื่องก็แสดงความโง่ บางเรื่องก็แสดงความชั่วในการแสดงออก เป็นการกระทำของคนที่เห็นแก่ตัว บางคนก็คิดแต่เรื่องผลประโยชน์ทางการเมือง บางคนที่รับงานมาป่วนก็คิดถึงแต่ผลประโยชน์ทางการเงินที่จะได้รับ ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นจะส่งผลเสียแก่ประเทศชาติอย่างไร ทำลายโอกาสของประเทศไทยที่จะได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้อย่างไร อย่างไรก็ตามการกระทำของเขาก็กลายเป็นการทุบกระท้อนอีกครั้ง เพราะทุกเรื่องที่พวกเขาพยายามจะแซะเพื่อด้อยค่ารัฐบาลนั้นได้รับการชี้แจงอย่างกระจ่างแจ้ง เรื่องที่ประชาชนไม่รู้และไม่เคยสนใจก็ได้รู้และหันมาสนใจกันมากขึ้น นอกจากประชาชนจะได้รับข้อมูลเรื่องการทำงานของรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแล้ว ยังได้รู้อีกว่าประเทศไทยเราได้อะไรจากการจัดงานครั้งนี้

หากจะประเมินผลลัพธ์ของการจัดประชุมครั้งนี้เพียงแค่วันเดียว เราก็ได้เห็นประโยชน์มหาศาลทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ประเทศ การนำเสนอ Soft Power ของไทย ทั้งด้านอาหาร ด้านการจัดดอกไม้ ด้านน้ำสมุนไพร ด้านการนวด ด้านการจัดการแสดง ด้านการจัดงานแสง สี เสียง และด้านอื่นๆ ที่แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ของคนไทยที่ทำให้ผู้มาเยือนมีความประทับใจและชื่นชม จำนวนคนที่มาร่วมประชุมของแต่ละคณะผู้นำนั้นทำให้ประเทศไทยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล เพราะไม่ใช่มากันเป็นหลักสิบ แต่มากันเป็นหลักร้อยหลักพัน มีการคาดการณ์กันว่าประเทศไทยน่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นหมื่นล้าน ทั้งจากผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ติดตาม ทำให้ธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ประโยชน์กันถ้วนหน้า และที่สำคัญก็คือ การได้โอกาสในการแสดงตนเป็นเจ้าภาพที่ดี ด้วยยิ้มสยามที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยย่อมสร้างชื่อเสียงของความเป็นเจ้าภาพที่ดีให้แก่ประเทศไทย ดึงดูดให้การประชุมนานาชาติอื่นๆ ให้ความสนใจที่จะมาจัดประชุมในประเทศไทย เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition and Events) ที่เป็นความพยายามของประเทศไทยที่ต้องการเป็น MICE City ระดับชั้นนำของโลก การประชุมทวิภาคีกับประเทศเวียดนามก็ได้เกิดข้อตกลงที่จะมีความร่วมมือกันหลายด้าน เพียงวันเดียวเราก็ได้เห็นประโยชน์ที่ชัดเจนและมากมายขนาดนี้แล้ว คงรู้แล้วนะว่าลุงตู่เป็นกระท้อนที่ยิ่งทุบยิ่งหวานนะ...ขอบอก.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถูกเห่า...ถูกแกล้ง คำแถลงของ...า

เขาบอกว่า เขามีหลายชื่อรวมทั้งชื่อ “ถูกเห่า” ซึ่งมีความหมายว่า เขาถูกคนอื่นด่าว่าเขาตลอดเวลา 16 ปีที่ผ่านมา แต่เขาไม่ใช้คำว่า “ด่า” แต่เลี่ยงที่จะใช้คำว่า “เห่า” เป็นการด้อยค่าคนที่ตำหนิด่าทอต่อว่าเขาว่าเป็นหมา

อาร์เจนตินาและฟลาเมงโก

กาชาซาออกฤทธิ์หลังตื่นนอนแค่นิดหน่อย และพออาบน้ำสระผมแล้วอาการคั่งค้างจากเมื่อคืนก็หมดไป ไม่แน่ อากาศเย็นๆ อาจมีส่วนช่วย รีโอเดจาเนโรช่วงกลางเดือนสิงหาคมหนาวกำลังดี แต่ที่ไม่ดีคือฟ้ามีเมฆมาก บนภูเขามีหมอกหนา

ไล่ออกก็ไม่เข็ด!

เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ที่ กรมปทุมวัน ฝุ่นตลบ! เพราะตามไทม์ไลน์การแต่งตั้งตำรวจระดับ นายพัน ล็อตสอง ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ (รอง ผกก.)-สารวัตร (สว.) วาระประจำปี 2565

ว่าด้วยความลุ่มลึกของกฎแห่งธรรมชาติ

การหาคำตอบ คำอธิบาย ไม่ได้ถนัดชัดเจน ว่าด้วยเหตุผลกลใด สิ่งนี้-สิ่งนี้ มันถึงได้อุบัติขึ้นมา จนทำให้ สิ่งนี้-ต้องเป็นไป เลยทำให้เรื่องของ โชคชะตา-ฟ้าลิขิต หรือ พรหมลิขิต

จากใจ...หรือจากใคร

จดหมายพี่เปิดใจในวันที่น้องประกาศชัดว่าน้องขอออกไปจากพรรคของพี่ หากเราอ่านเผินๆ เราก็คงจะเห็นว่าข้อความในจดหมายนั้นดูเหมือนคนเป็นพี่จะเขียนจากใจในวันที่คนเป็นน้องต้องจากจรไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติ

ด้วย 'ศรัทธา'...ฉันจึงเป็นอยู่!!!

การแบ่งยุค-แบ่งสมัย...ของพวกฝรั่งมังค่า หรือพวกนักประวัติศาสตร์โดยทั่วไป โดยส่วนใหญ่มักอาศัย เครื่องไม้-เครื่องมือ ในการยังชีพ หรือการประกอบกิจกรรม กิจการ ต่างๆ นานานั่นแหละเป็นหลัก ประเภทการใช้ขวานหิน มีดหิน ฯลฯ ที่กลายมาเป็น ยุคหินเก่า-หินใหม่